Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła dr hab. inż. arch. JADWIGA SŁAWIŃSKA

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 2 lutego 2018 r. zmarła

dr hab. inż. arch.

JADWIGA SŁAWIŃSKA

Profesor Politechniki Wrocławskiej

wieloletni pracownik Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki

Wydziału Architektury

Jadwiga Sławińska urodziła się 20 czerwca 1927 r. w Łodzi. W roku 1955 ukończyła studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, a w roku 1959 studia filozoficzne na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, pisząc pracę magisterską pod opieką Profesora Władysława Tatarkiewicza. W roku 1965 uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie rozprawy doktorskiej przygotowanej pod kierunkiem Profesora Tadeusza Broniewskiego.

Centralnym punktem zainteresowań naukowych Pani Profesor Jadwigi Sławińskiej była zawsze integracja estetyki filozoficznej oraz refleksji metodologicznej nad sztuką z estetycznymi aspektami twórczości projektanckiej. Temu zagadnieniu poświęciła także swoją habilitację obronioną na Politechnice Wrocławskiej w 1973 roku. Dorobek naukowy Pani Profesor obejmuje ponad 60 prac. Sprawowała także opiekę nad kilkunastoma doktoratami.

Od roku 1969 do chwili przejścia na emeryturę w 2002 roku była zatrudniona w Instytucie Historii Architektury, Sztuki i Techniki na Wydziale Architektury, kolejno jako adiunkt, docent, a od roku 1990 jako profesor nadzwyczajny PWr. W roku 2008 Rektor Uczelni nadał jej tytuł Honorowego Profesora Politechniki Wrocławskiej.

Wielkim wkładem Profesor Jadwigi Sławińskiej w rozwój naszej Uczelni jest program „humanizacji studiów technicznych”, w którego ramach stworzyła i realizowała ogólnouczelniane wykłady „Historia kultury”, co pozwoliło odejść od obowiązkowej wówczas indoktrynacji, obejmującej prawie wszystkie przedmioty humanistyczne.

Trwałą zasługą Pani Profesor są również wprowadzone przez Nią w latach 70. ubiegłego wieku zajęcia z dyscyplin tak istotnych dla przyszłego architekta, jak „Architektura współczesna” i „Estetyka”. Jej autorski program dydaktyczny „Estetyka” konsoliduje antyczne i współczesne teorie filozoficzne, koncepcje religijne, sposoby postrzegania piękna i różnorodne postawy twórcze na przestrzeni dziejów z elementami historii sztuki i architektury. Jest on kontynuowany do dzisiaj przez jej uczniów i wychowanków.

Pani Profesor Jadwiga Sławińska była osobą, która pod wieloma względami wyprzedziła swoją epokę, a Jej wkład w dzieło budowania wysokiego poziomu naukowego i autorytetu naszej Uczelni jest niezaprzeczalny i trwale obecny poprzez jej uczniów i wychowanków kontynuujących jej misję.

Katedra Historii Architektury, Sztuki i Techniki Zaprasza na Seminarium

Katedra Historii Architektury, Sztuki i Techniki Zaprasza na Seminarium

w dniu 21.11.2017 o godz. 12:45 w sali 108 E5

Archeologia i turystyka w Parku Narodowym Machu Picchu

gościem specjalnym będzie Pan

Miguel Zamorra – Dyrektor Administracyjny Parku Machu Picchu

Słowo wstępne wygłosi

Jacek Kościuk – Kierownik Laboratorium Skanowania i Modelowania 3D.

Seminarium w języku angielskim.

 

KATERDRA HISTORII ARCHITEKTURY, SZTUKI I TECHNIKI ZAPRASZA NA SEMINARIUM

KATEDRA HISTORII ARCHITEKTURY, SZTUKI I TECHNIKI 

ZAPRASZA NA SEMINARIUM

mgr Eugeniusza Zawałym

pod tytułem: ‘’SANKTUARIA NA GÓRNEJ KONDYGNACJI W ZESPOŁACH CERKIEWNYCH PODKARPACIA.’’

PROMOTOR: Prof. Gosztyła

Seminarium odbędzie się 24.10.2017r (wtorek)

godz. 12:45 sala 108 bud. E-5

ZAPRASZAMY

KATERDRA HISTORII ARCHITEKTURY, SZTUKI I TECHNIKI ZAPRASZA NA SEMINARIUM

KATERDRA HISTORII ARCHITEKTURY, SZTUKI I TECHNIKI

ZAPRASZA NA SEMINARIUM

 

Dr inż.arch. Hanny Golasz-Szołomickiej

oraz

Dr inż. Jerzego Szołomickiego

 

Temat: Wybrane wieżowce Kataru.

Seminarium odbędzie się  20.06.2017r  (wtorek)

godz. 12:45 sala 306 bud. E-5

ZAPRASZAMY

KATERDRA HISTORII ARCHITEKTURY, SZTUKI I TECHNIKI ZAPRASZA NA SEMINARIUM

KATEDRA HISTORII ARCHITEKTURY, SZTUKI I TECHNIKI

ZAPRASZA NA SEMINARIUM

 doktorantki

Marty Pakowskiej

temat: Skaner i modelowanie 3D jako metoda inwentaryzacji i rekonstrukcji reliktów zabytków architektonicznych i archeologicznych.

Seminarium odbędzie się  23.05.2017r  (wtorek)

godz. 12:45 sala 306 bud. E-5

ZAPRASZAMY

Zapraszamy na Seminarium Katedry Historii Architektury, Sztuki i Techniki K7

KATEDRA HISTORII ARCHITEKTURY, SZTUKI I TECHNIKI

ZAPRASZA NA SEMINARIUM

Dr  Marii Legut-Pintal

oraz

p. Kasper Hasnus

 

Temat: Dokumentacja architektury przy pomocy zdalnie pilotowanych systemów latających.

Seminarium odbędzie się  04.04.2017r  (wtorek)

godz. 12:45 sala 306 bud. E-5

Katedra Historii Architektury, Sztuki i Techniki zaprasza

 

Zapraszamy na Seminarium Katedry Historii Architektury, Sztuki i Techniki K7

KATEDRA HISTORII ARCHITEKTURY, SZTUKI I TECHNIKI

ZAPRASZA NA SEMINARIUM

Prof.dr hab.inż.arch. MAŁGORAZATY CHOROWSKIEJ

oraz

doktoranta Piotra Błoniewskiego

Temat: Zamek Świny.Badania, konserwacja, odbudowa.

Seminarium odbędzie się  31.01.2017r  (wtorek)

godz. 12:45 sala 108 bud. E-5

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Katedra Historii Architektury, Sztuki i Techniki zaprasza na seminarium

Katedra Historii Architektury, Sztuki i Techniki zaprasza na seminarium

dr Czesława Lasoty i dr Piotra Kmiecika

NIEZREALIZOWANE INWESTYCJE ŚREDNIOWIECZNE NA TERENIE ARSENAŁU MIKOŁAJSKIEGO W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ ARCHEOLOGICZNO-ARCHITEKTONICZNYCH.

seminarium odbędzie się

13.12.2016r. ( wtorek) godz. 12:45 bud.E5 sala 108

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Konferencja: Greco-Roman Cities at the Crossroads of Cultures – najnowsze informacje

Dostępny jest już najnowszy komunikat konferencyjny oraz program konferencji, także w wersji ulotki do pobrania. Zapraszamy do zapoznania się z nim na stronie http://ihasit.arch.pwr.wroc.pl/grc-program