Zespół historii techniki i konserwacji architektury postindustrialnej

Kierownik Zespołu:
dr inż. arch. Piotr Gerber
Członek Zespołu:
dr inż. arch. Marta Rusnak
Profesor emerytowany uczestniczący w pracach zespołu:
Prof. dr hab. Janusz Dobesz