Zespół historii urbanistyki i konserwacji zespołów osadniczych

Kierownik Zespołu:
dr inż. arch. Jadwiga Urbanik
Członkowie zespołu:
dr inż. arch. Agnieszka Tomaszewicz
dr inż. arch. Alena Kononowicz
Profesor emerytowany uczestniczący w pracach Zespołów:
Prof. dr hab. inż. arch. Wanda Kononowicz