dr inż. arch. Marta M. Rudnicka-Bogusz

marta.rudnicka@pwr.edu.pl

HBM1 literatura

UWAGA: zmiana w terminie konsultacji! 20.10.17 konsultacje odbędą się w godzinach 17:00-18:00 w gabinecie E5 109

W semestrze zimowym konsultacje odbywać się będą:

poniedziałek 10:45-12:45

piątek 11:45-13:45

w gabinecie E5 109.

_ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _

HAP KOLOKWIUM POPRAWKOWE:

Nr albumu referat kolokwium1 poprawa poprawa2 poprawa3 ocena końcowa
_014216696 4,5 2 2 3,5 4
_015224857 4,5 2 2 2 2
_015224822 4,5 2 2 3 3
_015224776 4,5 2 2 3 3,5
_015224922 3 2 2 2 2
_015224868 4 2 2 3 3,5
_014216706 5 2 2 2
_015224799 5 2 2 2 2 2
_015224858 5,5 2 2 3 4
_015224875 3 2 2 2
_015224907 5 2 2 2 2

_ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _

HBM KOLOKWIUM POPRAWKOWE:

Lp. Nr albumu kol1 kol2 kol3 kol4 proponowana ocena końcowa
2 _014216672 2 0 2 3 3
4 _013208300 2 0 2 -3 3
15 _014216725 2 2 2 3,5 3,5
22 _014216601 2 0 2 3 3

_ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _

HISTORY OF CULTURE AND ART:

Dear All,

Your final grade is based on the rate of your attendance, your performance during the semester, your presentation and the exam. It was a pleasure to have classes with you. I wish you the best of luck in your future endeavors.

Kod grupy A02-33a
Kod kursu AUA107183W
Nazwa kursu History of Culture and Art
Termin pt 08:30-10:00
Prowadzący Dr inż. arch. Marta_Rudnicka-Bogusz
Lp. Nr albumu Presentation Exam Retake Final grade
1 _017208212 5 2 -3 3,5
2 _017182998 4,5 2 -4 4
3 _017239845 5,5 3 4,5
4 _017208193 5 2 -4 4
5 _017208201 4 2 4 4
6 _017235632 5,5 2 4,5 5
7 _017202081 4 2 2 2
8 _017190736 5 3 4,5
9 _016190719 5 2 3 3,5
10 _017237772 4,5 2 4,5 4
11 _017202091 4 2 4 4
12 _017237614 4,5 3,5 5
13 _017237811 4 2 2 2

_ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _

Wykształcenie:

• 2011 Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
obrona pracy doktorskiej „Wybrane zagadnienia konserwacji zabytków we Wrocławiu w latach 1945-2005”
• 2006 – 2011 Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej;
5-letnie studium doktoranckie
• 2001 – 2006 Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej;
5-letnie studia magisterskie na kierunku Architektura i Urbanistyka, zakończone obroną projektu Rewaloryzacji Zespołu Pałacowego W Żmigrodzie na Centrum Konferencyjno – Rekreacyjne
• 1996 – 2001 XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej;
5-letnia klasa o profilu bilingwalnym z wykładowym językiem angielskim

Stopnie i tytuły naukowe:

• 2011 – dr inż. arch.
• 2006 – mgr inż. arch.

Doświadczenie:

• 2015r. Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
Stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Historii Architektury, Sztuki i Technik
• 2011r. Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
Stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Historii Architektury, Sztuki i Technik
• 2008-2011 r. Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
Samodzielne zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Projektowanie obiektów użyteczności publicznej, Historia budowy miast, Historia architektury powszechnej, Theory of architecture.
• 2007 r. Czasopismo Własny Dom z Konceptem
Stanowisko Redaktora Merytorycznego, samodzielne przygotowanie 12 artykułów fachowych z zakresu projektowania i budownictwa.
• 2006 r. Pracownia Projektowa Studio EL architekta Edwarda Lacha
Współpraca przy opracowaniu zwycięskiej koncepcji konkursowej na Bibliotekę Uniwersytetu Opolskiego oraz zwycięskiej koncepcji przetargowej na opracowanie projektu zagospodarowania przestrzennego Centrum Południowego we Wrocławiu.
• 2002 r. – 2005 r. Pracownia Projektowa RMT
Udział w przygotowaniu prac konkursowych, projektów koncepcyjnych i wykonawczych.

Koła naukowe:

Współopiekun Międzywydziałowego Koła Architektury Tradycyjnej  i Współczesnej.

Aktywność naukowa:

• 27-28 września 2012 r.  Referat pt.“Art and Identity. Patronage as Means of Shaping an Urban Pattern and Architectural Appearance of a City.” na Międzynarodowej Konferencji “Aesthetics as Narration and Meta-Narration” organizowaną przez Polskie Towarzystwo Estetyczne oraz Uniwersytet Gdański
• 16-21 września 2011 r.„Europa Odbudowana” wystawa w ramach XIV Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
• 1 czerwca 2010 r. Referat pt. „Ochrona krajobrazu kulturowego w kontekście rozwoju zrównoważonego. Zagospodarowanie przestrzenne miast historycznych a potrzeby współczesnego społeczeństwa.” na V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „HOMO NATURALIS – człowiek, przyroda, przestrzeń w myśl rozwoju zrównoważonego”
• 18 – 26 września 2009 r. Przygotowanie wystawy w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki pt. „Nowy wspaniały świat, tendencja we współczesnej architekturze na przykładzie najnowszych londyńskich realizacji”
• 19 maja 2010 r. Referat pt. „Elementy miejskiego krajobrazu Wrocławia jako urzeczywistnienie ideologii i propagandowych strategii polski ludowej” na Konferencji Naukowej „Ideologia i propaganda wobec architektonicznego wizerunku miast Polski Ludowej”
• 19 września 2008 r. Wygłoszenie wykładu (wspólnie z prof. Olgierdem Czernerem) w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki pt. „Skarby Niemieckiego Odrodzenia – Renesans Wezerski” oraz przygotowanie wystawy towarzyszącej
• 25 września 2009 r. Referat pt. „Ekspresjonistyczna ornamentyka w architekturze wrocławskiego modernizmu oraz jej kontynuacja we współczesności” na II Międzynarodowej Konferencji „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura I poł. XX w. i jej ochrona”
• 9 listopada 2007 r. Referat pt. „Mecenat w mieście współczesnym. Kształtowanie oblicza Wrocławia w latach 1945-2007 pod wpływem mecenatu” na konferencji Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Krakowie

Publikacje naukowe (wybrane):

•  „Leksykon Architektury Wrocławia”, Wrocław 2011 (4 hasła)
• „Ochrona krajobrazu kulturowego w kontekście rozwoju zrównoważonego. Zagospodarowanie przestrzenne miast historycznych a potrzeby współczesnego społeczeństwa.”, [w:] „Homo Naturalis. Człowiek, przyroda, przestrzeń w myśl rozwoju zrównoważonego.” [red.] Robert Masztalski, Wrocław 2010, s. 75-80
• „Ekspresjonistyczna ornamentyka w architekturze wrocławskiego modernizmu oraz jej kontynuacja we współczesnej architekturze.”, [w:] „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura 1. połowy XX w. i jej ochrona” (w przygotowaniu)
• „Elementy miejskiego krajobrazu Wrocławia jako urzeczywistnienie ideologii i propagandowych strategii polski ludowej”, [w:] „Ideologia i propaganda wobec architektonicznego wizerunku miast Polski Ludowej” (w przygotowaniu)
• „Czeski Barokni gotika jako pionierskie zjawisko protokonserwatorskie w XVII wieku.”, Architectus, nr 1-2 (25-26)/2009, s. 9-22
• „Kto wygnał piękno? Ideolodzy i architekci czyli Wrocław w budowie.”, Dialog, nr 6, czerwiec 2008 r., s. 86-98
• „Mecenat w mieście współczesnym. Kształtowanie oblicza Wrocławia w latach 1945-2007 pod wpływem mecenatu”, [w:] „Mecenat artystyczny a oblicze miasta” red. Dariusz Nowacki, Kraków 2008 r., s. 317-335

Zewnętrzne granty badawcze:

• 2009 r.-2011 r: Grant Promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zainteresowania:

- ceramika artystyczna
- projektowanie stron: interpretacje-podatkowe.org; tubotax.pl
– ogrodnictwo