dr inż. arch. Barbara Widera

barbara.widera@pwr.edu.pl

• 1995 – Dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.
• 1995 – 1996 Pracownia architektoniczna „ARRA”.
• 1996 – 2000 Studia Doktoranckie na Politechnice Wrocławskiej.
• 2000 – 2001 Firma „Exstream”, dyrektor artystyczny.
• 2002 Praca doktorska „Moda jako zagadnienie interdyscyplinarne na przykładzie architektury i stroju”, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej.
• Od 2002 Adiunkt w Instytucie Historii Architektury, Sztuki i Techniki na Wydziale Architektury PWr. Prowadzone przedmioty: „Historia Architektury Współczesnej”, „Estetyka”, „Historia Stroju”.
• Od 2005 Członek międzynarodowych ekspedycji naukowych organizowanych w celu poszukiwania i eksploracji wraków w akwenie Morza Czarnego.
• Od 2007 Członek Sekcji Historii Architektury i Ochrony Zabytków Komisji Architektury i Urbanistyki Oddziału PAN we Wrocławiu.
• Od 2011 Członek PLEA, Passive and Low Energy Architecture, międzynarodowej organizacji skupiającej członków światowych instytucji naukowych, działających na rzecz projektowania ze świadomością konsekwencji dla środowiska naturalnego.

Wybrane publikacje:

• Widera Barbara, Passive and Low Energy Architecture in Education of Contemporary Architecture, [w:] “Architecture and Sustainable Development” red. Bodart Magali, Evrard Arnaud, Conference Proceedings of the 27-th International Conference on Passive and Low Energy Architecture, Louvain-la-Neuve, Belgium, 13-15.07.2011, vol.1, s. 113-118.
• Widera Barbara, Idea ponad stylem. Architektura przetrwania. Idea above Style. Sustainable Architecture, [w:] “Architektus” 2(30)2011.
• Widera Barbara, Architektura obiektów SPA. Architecture of SPA Facilities, [w:] „Archivolta” 2(50)/2011 s. 66-71.
• Widera Barbara, Wizja Nowoczesności w architekturze Simone Micheli, [w:] „Archivolta” 1(49)/2011 s. 20-23.
• Widera Barbara, At the Sences Edge. Multisensual Architecture. Na granicy zmysłów. Architektura multisensualna, [w:] „Architectus” 2(28)/2010, s. 215-218.
• Widera Barbara, Podwodne środowisko mieszkalne dla człowieka, [w:] „Habitaty Proekologiczne. Proecological Habitats”, Habitaty 2009, red. Bać Z., oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010, s. 96-102.
• Widera Barbara, Dialog wieków. Rozbudowa kliniki uniwersyteckiej w Grazu, Kopper, Croce & Klug, 2003 r., The Dialogue of Centuries. Graz University Clinic Extension, Kopper, Croce & Klug, 2003 [w:] „Wiadomości Konserwatorskie” Warszawa nr 25/2009, s.144 – 147.
• Widera Barbara, Podwodne domy – historia i wizja, [w:] „Nurkowanie” 09/2009.
• Widera Barbara, Czerner Rafał, Architektura Współczesna Wrocławia, [w:] „Oblicza Wrocławia. Historia, kultura, rozwój”, red. Woźniakowski T., Via Nova, Wrocław 2009.
• Widera Barbara, Fenomen mediateki – nowego zjawiska w krajobrazie miasta, [w:] „Archivolta” 1/2009.
• Widera Barbara, Casa da Musica w Porto, [w:] „Archivolta” 2/2009.
• Widera Barbara, Bloch Building, muzeum nowej generacji, [w:] „Archivolta” 1(37)/2008, s. 8-13.
• Widera Barbara, Steven Holl – architektura malowana światłem, [w:] „Wiadomości Konserwatorskie” 22/2007
• Widera Barbara, Nowa wizja budynku Szkoły Artystycznej w realizacji Stevena Holla dla Uniwersytetu Iowa, [w:] „Archivolta” 4/2007
• Widera Barbara, Tendencje w architekturze współczesnej – obserwacje na podstawie najnowszych realizacji londyńskich, [w:] „Archivolta” 1/2007.
• Widera Barbara, Architektura Franka O. Gehry – stałość w zmienności, [w:] „Wiadomości Konserwatorskie”, Warszawa 19/2006, s. 55-60;
• Widera Barbara, Zaskoczenie jako element kontekstu w architekturze współczesnej, [w:] „Nowa architektura w kontekście kulturowym miasta” Materiały VIII Sympozjum w Rybnej 29-30 czerwca 2006;
• Widera Barbara, Wraki u wybrzeży Bułgarii, [w:] „Wiadomości Konserwatorskie” 17/2005, Warszawa 2005.
• Widera Barbara, Podwodne stanowiska archeologiczne w południowo – wschodniej części Adriatyku [w:] „Wiadomości Konserwatorskie” 16/2005, Warszawa 2005.
• Kruczkowski Andrzej, Widera Barbara, Operacja „Christina” [w:] „Nurkowanie” 05/2005, Szczecin 2005.
• Widera Barbara, Współczesne rezydencje – nowy typ architektury obronnej, [w:] „Nie tylko zamki” red. Chorowska M., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005.
• Czerner Rafał, Widera Barbara, Szwajcarska interpretacja tradycji w architekturze współczesnej, [w:] „Ta Szwajcaria to nie Szwajcaria. Studia nad kulturową tożsamością narodu”, red. Hałub M., Komorowski D., Stadler U., Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław 2004;

Konferencje:

• 27-th International Conference on Passive and Low Energy Architecture, Louvain-la-Neuve, Belgium, 13-15.07.2011

artykuł i prezentacja:

Widera Barbara, Passive and Low Energy Architecture in Education of Contemporary Architecture, [w:] “Architecture and Sustainable Development” red. Bodart Magali, Evrard Arnaud, Conference Proceedings of the 27-th International Conference on Passive and Low Energy Architecture, Louvain-la-Neuve, Belgium, 13-15.07.2011, vol.1, s. 113-118.

• Międzynarodowa konferencja „Architektura bez granic”, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010,

artykuł i prezentacja:

Widera B, „Na granicy zmysłów. Architektura multisensualna.” „At the Sences Edge. Multisensual Architecture.”

• Konferencja “Etyka w praktyce architektonicznej” Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej i Muzeum Architektury we Wrocławiu, październik 2010,

artykuł i prezentacja:

Widera Barbara, Idea ponad stylem. Architektura przetrwania. Idea above Style. Sustainable Architecture,

• XXI Międzynarodowa Konferencja i Warsztaty Architektonicznej Szkoły Naukowej Habitat ’09, 18-21 listopada 2009, Habitaty Proekologiczne, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej,

artykuł i prezentacja:

Widera B., Podwodne środowisko mieszkalne dla człowieka,

• International Symposium “Scenography Expanding 3: On Curating”, Festival Escrita na Paisagem 27-29.09.2009, Centro de História da Arte e Investigação Artística (CHAIA), University of Évora, Évora, Portugal,

artykuł i prezentacja:

Widera Barbara, Scenography In Architecture.

 • Konferencja „Wrocław na przestrzeni dziejów” 21 kwietnia 2007, Wrocław

artykuł i prezentacja:

Widera Barbara, Czerner Rafał, Architektura Współczesna Wrocławia, opublikowane [w:] „Oblicza Wrocławia. Historia, kultura, rozwój”, red. Woźniakowski T., Via Nova, Wrocław 2009.

• DAN Divers Alert Network Europe International Conference 06-07.09. 2008, Graz University, Austria.

• VIII Sympozjum w Rybnej „Nowa architektura w kontekście kulturowym miasta” 29-30 czerwca 2006, Rybna, Politechnika Gliwicka

publikacja:

Widera Barbara, Zaskoczenie jako element kontekstu w architekturze współczesnej,

• DAN Divers Alert Network Europe International Conference 07-08.09. 2005, Rome, Italy.

Zainteresowania badawcze:

Architektura współczesna, archeologia podwodna, projektowanie architektoniczne, projektowanie ubioru, historia stroju, estetyka, filozofia.

Zainteresowania osobiste:

Nurkowanie, podróże, lingwistyka, komunikacja międzykulturowa, moda, taniec.