Badania

Katedra prowadzi rozległe studia z zakresu teorii ochrony zabytków i praktyki konserwatorskiej, gromadząc pracujących w nim badaczy i czynnie działających architektów konserwatorów oraz licznych współpracowników. Najbardziej rozbudowanym obszarem działalności są studia nad architekturą antyku i konserwacją reliktów architektury antyku i konserwacją reliktów architektury na stanowiskach archeologicznych. W Katedrze prowadzone są również studia nad architekturą XIX i XX w.