Badania Statutowe 2011

• Dr inż. arch. Jadwiga Urbanik: W kręgu CIAM-u – kontynuacja.
• Dr hab. inż. arch. Rafał Czerner, profesor nadzwyczajny: Badania i konserwacja zabytków architektury antycznej – kontynuacja
• Dr inż. arch. Agnieszka Tomaszewicz: Lądek Zdrój – atlas architektury. Część III.
• Dr hab. inż. arch. Jacek Kościuk: Fotomozaiki i ortofoto o rozdzielczościach submilimetrowych w badaniacharchitektoniczno-archeologicznych i pracach konserwatorskich na przykładzie dokumentacji świątyni królowej Hatszepsut – część II.
• Prof. dr hab. inż. arch. Wanda Kononowicz: Studia nad architekturą i urbanistyką XIX i XX wieku.
• Dr inż. arch. Agnieszka Gryglewska: Architektura przełomu XIX i XX wieku we Wrocławiu.
• Dr inż. arch. Barbara Widera: Współczesna architektura ekologiczna.
• Dr hab. inż. arch. Małgorzata Chorowska, profesor nadzwyczajny: Miasto lokacyjne na Śląsku.
• Dr hab. Janusz Dobesz, profesor nadzwyczajny: Wrocław pod znakiem swastyki (1933-1945).