DOCOMOMO

 DoCoMoMo (International Working Party for Document and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement) to międzynarodowa organizacja założona w 1988 r. w Eindhoven, której celem jest wspieranie tworzenia dokumentacji i badań naukowych na temat Modernizmu, a także rozpowszechnianie wśród opinii publicznej informacji na temat jego znaczenia kulturowego.

Koordynatorem polskiej sekcji DoCoMoMo jest dr inż. arch. Jadwiga Urbanik. Spośród pracowników IHASiT należą do niej także: prof. dr hab. inż. arch. O. Czerner, prof. dr hab. inż. arch. E. Niemczyk, prof. dr hab. J. Dobesz, prof. dr hab. inż. arch. W. Kononowicz, dr inż. arch. A. Gryglewska oraz dr inż. arch. P. Gerber.

Więcej informacji o organizacji można znaleźć na jej stronie domowej.