Misje archeologiczno-konserwatorskie

Pracownicy Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki biorą udział w pracach Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Do prac badawczych włączani są także studenci Wydziału Architektury z Koła Naukowego działającego przy IHASiT. Efektem tych wyjazdów są między innymi prace dyplomowe i doktorskie, prowadzone przez pracowników Instytutu. Niektóre z misji, w których udział brali przedstawiciele Wydziału Architektury zlokalizowane były: w Egipcie, Sudanie, Bułgarii, Macedonii, Syrii, Turcji, we Włoszech, na Cyprze i Ukrainie.