Doktoranci

Tradycje studiów doktoranckich na Politechnice Wrocławskiej sięgają lat 70. XX w. Pod okiem pracowników Katedry dyplomanci i doktoranci opracowują zagadnienia z historii architektury od czasów najdawniejszych aż po współczesność.

L.p. rok studiów nazwisko imię promotor (pełny)
1 4 Błoniewski Piotr dr hab. inż. arch. Małgorzata Chorowska, prof. nadzw.
2 5 Legut-Pintal Maria dr hab. inż. arch. Małgorzata Chorowska, prof. nadzw.
3 6 Małachowicz Anna dr hab. inż. arch. Małgorzata Chorowska, prof. nadzw.
4 4 Michalski Mateusz dr hab. inż. arch. Małgorzata Chorowska, prof. nadzw.
5 5 Nowaczyk Wioletta dr hab. inż. arch. Małgorzata Chorowska, prof. nadzw.
6 4 Strąbska Joanna dr hab. inż. arch. Małgorzata Chorowska, prof. nadzw.
7 5 Wilczyńska Alina dr hab. inż. arch. Małgorzata Chorowska, prof. nadzw.
8 2 Kasińska Maria prof.dr hab. inż. arch. Rafał Czerner
9 3 Majdzik Karolina prof.dr hab. inż. arch. Rafał Czerner
10 5 Białobłocka Karolina Joanna dr hab.inż. arch. Jacek Kościuk, prof.nadzw
11 4 Caban Mariusz dr hab.inż. arch. Jacek Kościuk, prof.nadzw
12 2 Cichocka Judyta dr hab.inż. arch. Jacek Kościuk, prof.nadzw
13 4 Jaworski Przemysław dr hab.inż. arch. Jacek Kościuk, prof.nadzw
14 3 Kamiński Rafał dr hab.inż. arch. Jacek Kościuk, prof.nadzw
15 2 Kubicka Anna dr hab.inż. arch. Jacek Kościuk, prof.nadzw
16 1 Nisztuk Maciej dr hab.inż. arch. Jacek Kościuk, prof.nadzw
17 5 Osman Amr Mohamed dr hab.inż. arch. Jacek Kościuk, prof.nadzw
18 2 Pakowska Marta dr hab.inż. arch. Jacek Kościuk, prof.nadzw
19 2 Rajski Paweł dr hab.inż. arch. Jacek Kościuk, prof.nadzw
20 3 Kowalska Danuta prof. dr hab. Janusz Dobesz, emerytowany prof.
21 5 Kuc Maria prof. dr hab. Janusz Dobesz, emerytowany prof.
22 3 Mastalski Mateusz prof. dr hab. Janusz Dobesz, emerytowany prof.
23 5 Muszyński Filip prof. dr hab. Janusz Dobesz, emerytowany prof.
24 4 Rowińska Natalia prof. dr hab. Janusz Dobesz, emerytowany prof.
25 2 Wajda Marcin prof. dr hab. Janusz Dobesz, emerytowany prof.
26 4 Buczak Piotr prof. dr hab. inż. arch. Ernest Niemczyk, emerytowany prof.
27 1 Chudalla Marta prof. dr hab. inż. arch. Ernest Niemczyk, emerytowany prof.
28 5 Franczok Józef prof. dr hab. inż. arch. Ernest Niemczyk, emerytowany prof.
29 4 Nowel-Śmigaj Anna prof. dr hab. inż. arch. Ernest Niemczyk, emerytowany prof.
30 3 Oleśkowska Małgorzata prof. dr hab. inż. arch. Ernest Niemczyk, emerytowany prof.
31 1 Suchta – Zakrocka Anna prof. dr hab. inż. arch. Ernest Niemczyk, emerytowany prof.