Godziny konsultacji pracowników K7

Pracownicy Katedry pełnią dyżury dydaktyczne, których godziny można sprawdzić w gablocie przed sekretariatem Katedry oraz pod poniższym linkiem.