Koła Naukowe

Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki skupia wokół siebie wielu młodych ludzi – studentów
oraz absolwentów – zrzeszonych w kołach naukowych. Obecnie przy Instytucie funkcjonują dwa koła:
“W kresce” i “FabDigiLab” oraz zaprzyjaźnione Międzywydziałowe Koło Naukowe Architektury Tradycyjnej
i Współczesnej, którego współopiekunem jest jedna z pracowniczek IHASiT.