FabDigiLab

LabDigiFab tworzą młodzi ludzie, którzy zajmują się mało jeszcze znanymi metodami projektowania. Działania koła naukowego zmierzają w kierunku architektury parametrycznej i generatywnej, a studenci wspomagają się nie tylko nowoczesnymi programami, ale także sami tworza nowe urządzenia ułatwiające prace przyszłych projektantów. Drukarka 3D Reprap, stół multimedialny oraz liczne modele powstałe dzięki cyfrowej fabrykacji to zaledwie część ich możliwości! Zapraszamy na stronę domową Koła.

Opiekunem koła jest mgr inż. arch. Przemysław Jaworski. Zapraszamy do zapoznania się z prowadzonymi przez Niego stronami: osobistą oraz dotyczącymi projektowania parametrycznego.