Międzywydziałowe Koło Architektury Tradycyjnej i Współczesnej

 Międzywydziałowe Koło Architektury Tradycyjnej i Współczesnej zrzesza studentów specjalności Ochrona Zabytków pod opieką naukową Prof. Elżbiety Przesmyckiej oraz Dr Marty Rudnickiej-Bogusz. Koło kontynuuje świetne tradycje Związku Słuchaczy Architektury – pierwszego koła naukowego założonego przez studentów kierunku Architektura, podejmując wszelkie zagadnienia dotyczące kreacji architektonicznej i socjologii architektury.

Zapraszamy do kontaktu:

Dr inż. arch. Marta Rudnicka-Bogusz – współopiekun koła: marta.rudnicka@pwr.edu.pl

Piotr Suskiewicz – przewodniczący koła: 175896@student.pwr.wroc.pl

Swoje rozważania członkowie koła promują na arenie akademickiej. Ostatnim odnotowanym sukcesem było przyjęcie ich referatu na konferencję ARCHITEKTURA – MIĘDZY FUNKCJĄ A ESTETYKĄ organizowaną przez Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie dwoje spośród członków koła miało okazję poddać go pod dyskusję w szerokim gronie naukowym.