Laboratorium Technologiczno-Konserwatorskie

Laboratorium zostało stworzone do opracowywania oraz rozwijania nowych metod i przygotowania programów badawczych stanowiących kombinację znormalizowanych i nieznormalizowanych metod badań i wzorców.
Laboratorium jest wyposażone w najnowszą aparaturę kontrolno-badawczą, która zapewnia opracowanie miarodajnych wyników wzorcowych i utrzymania systemu jakości prowadzonych badań. Pozwala to na wyeliminowanie czynności badawczych opartych na subiektywnej ocenie pracownika.
Całość badań sprowadza się do praktycznego wykonywania usług w zakresie badań technologiczno-konserwatorskich obiektów zabytkowych.
Są to badania technologiczne materiałów budowlanych (cegła, kamień, drewno), materiałów konserwatorskich (pigmenty, podobrazia, podłoża, złocenia, srebrzenia) oraz technologiczne (stratygrafia, zasolenie, zawilgocenie, mikrobiologia).

Sprzęt specjalistyczny:

 • rezystograf,
 • wagi laboratoryjne,
 • demineralizator wody,
 • dalmierz laserowy,
 • aparat do bezinwazyjnego badania wilgotności murów i drewna,
 • derywatograf,
 • chromatograf gazowy,
 • mikroskop skaningowy elektronowy,
 • mineralizator mikrofalowy,
 • system do elektroforezy kapilarnej,
 • system do badan wytrzymałościowych,
 • spektrograf absorpcji atomowej,
 • mineralizator mikrofalowy,
 • skaner 3D
  Zapraszamy na stronę domową Laboratorium