• Przedmioty

Detal w architekturze zabytkowej – projekt; Prowadzący: dr inż arch. Agnieszka Gryglewska

Projektowanie miejsc pracy w środowisku kulturowym; Prowadzący: dr inż. arch. Piotr Gerber

Technologia 1 – Chemia Budowlana; Prowadzący: dr inż. Magdalena Piechówka -Mielnik

Technologia 2 – przyczyny i mechanizmy zniszczeń. Badania technologiczne; Prowadzący: dr inż. arch. Teresa Dziedzic

Technologia 3 – techniki i technologie konserwatorskie; Prowadzący: Dr inż. arch. Teresa Dziedzic

Inwentaryzacja Architektoniczno-Konserwatorska; Prowadzący: Dr inż. arch. Teresa Dziedzic, Dr inż. arch. Aleksandra Brzozowska-Jawornicka

Metodologia badań naukowych; Prowadzący: dr Roland Mruczek