Projektowanie miejsc pracy w środowisku kulturowym

Prowadzący: dr inż. arch. Piotr Gerber

Zajęcia projektowe z wykładem w trakcie których student uzyska:

  • wiedzę o rozwoju architektury przemysłowej, najnowszych rozwiązaniach architektonicznych dla nowych technologii wytwarzania oraz nowoczesnym kształtowaniu miejsc pracy
  • pozna i zrozumie przebiegi ciągów technologicznych w zakładach produkcyjnych i usługowych
  • pozna zasady kształtowania przestrzeni obiektów przemysłowych
  • pozna najnowsze rozwiązania konstrukcyjne, techniczne, materiałowe stosowane w obiektach przemysłowych i usługowych
  • na wybranych przykładach zapozna się z funkcjonowaniem współczesnych zakładów produkcyjnych i usługowych
  • zaprojektuje małej skali zakład produkcyjny lub usługowy w przestrzeni miejskiej (salony sprzedaży i obsługi samochodów, zakłady produkcji mebli, czy montażu komputerów)
  • W trakcie zajęć planowane jest zwiedzanie wybranego zakładu na terenie Wrocławia
  • Dzięki uczestnictwu w zajęciach Student uzyska podstawy umiejętności projektowania obiektów przemysłowych i usługowych