Technologia 2 – przyczyny i mechanizmy zniszczeń. Badania technologiczne.

Prowadzący: dr inż. arch. Teresa Dziedzic

Rok: II – studia II stopnia na kierunku AiU, spec. Architektura i Ochrona Zabytków, Semestr: 2

Wymagania wstępne: Ogólna znajomość przyczyn zniszczenia zabytków architektury oraz podstawowych badań konserwatorskich.

Krótki opis zawartości całego kursu: Celem kursu jest zapoznanie studentów z  przyczynami zniszczenia zabytków, przedstawienie problemów związanych z strukturalnym zniszczeniem obiektu. Uczestnictwo w zajęciach da studentom możliwość zapoznania się z kierunkami rozwoju profilaktyki konserwatorskiej, pozwoli mu przygotować się do opracowania programu i projektu konserwatorskiego.

Warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę.

zniszczenia kamienia działaniem wody (czynniki atmosferyczne i podciąganie kapilarne) – foto T. Dziedzic

zniszczenia kamienia działaniem wody (czynniki atmosferyczne i podciąganie kapilarne) oraz zasolenie – foto T. Dziedzic

zniszczenia kamienia dekorowanego reliefem i polichromią poprzez  czynniki biologiczne (odchody nietoperzy) – foto T. Dziedzic

zniszczenia zabytków ceglanych czynnikami atmosferycznymi oraz poprzez  czynniki biologiczne – foto T. Dziedzic

zniszczenia zabytków ceglanych wodą (podciąganie kapilarne) oraz poprzez  zasolenie – foto T. Dziedzic

przykład badań niszczących – określenie zawartości soli w kamieniach – badania laboratoryjne – foto T. Dziedzic

metody badań niszczące -  badania petrograficzne –  próbki zapraw – “Mineralogical characteristic of mortars from the Temple of Hatshepsut at Deir el-Bahari” – Teresa Dziedzic,Wojciech Bartz, Maria Gąsior

Metody badań niszczące – tensometria -foto T. Dziedzic