Technologia 3 – techniki i technologie konserwatorskie.

Prowadzący: dr inż. arch. Teresa Dziedzic

Rok: II – studia II stopnia na kierunku AiU, spec. Architektura i Ochrona Zabytków, Semestr: 3

Wymagania wstępne: Ogólna znajomość przyczyn zniszczenia zabytków architektury oraz podstawowych badań konserwatorskich.

Krótki opis zawartości całego kursu: Celem kursu jest zapoznanie studenta z kierunkiem rozwoju technik i technologii konserwatorskich oraz przedstawienie problemów związanych z doborem odpowiedniej technologii konserwatorskiej na wybranych przykładach. Dodatkowo zyskuje wiedzę w zakresie sposobów i technologii wzmacniania, napraw poszczególnych elementów obiektu zabytkowego. Po ukończeniu kursu student potrafi wstępnie  opracować i przedstawić odpowiednio dobraną technologię konserwatorską.

Warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę.

Konserwacja drewna zabytkowego – traseologia (materiałoznawczych) zajmującym się analizą śladów narzędzi ciesielskich  – foto T. Dziedzic

Metody konserwacji sgraffita – foto T. Dziedzic


Metody konserwacji sztukaterii – foto T. Dziedzic