• Warsztaty, praktyki i wycieczki

Przedstawiamy film z lipcowych warsztatów architektoniczno-konserwatorskich pod honorowym patronatem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej ze szczególnym uwzględnieniem specjalności Architektura i Ochrona Zabytków: „Zamki i ich cienie – Ostróda 2018″.

https://www.facebook.com/AiOZ.PWr/videos/1442754382527502/