Struktura Katedry

Strukturę organizacyjno-naukową Katedry Historii Architektury, Sztuki i Techniki tworzy siedem zespołów. Prowadzą one działalność dydaktyczną i badania obejmujące większość zagadnień historii architektury światowej, estetykę, niektóre zagadnienia archeologiczne oraz kształtowanie środowiska kulturowego. Nauka historii architektury realizowana jest w formie wykładów, seminariów oraz zajęć projektowych.