dr inż. arch. Agnieszka Gryglewska

agnieszka.gryglewska@pwr.edu.pl

 

• dr inż. arch., studia i doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, adiunkt w Instytucie Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej.
• Członkostwo w sekcji polskiej Stowarzyszenia Dokumentacji i Konserwacji Architektury Modernizmu DOCOMOMO oraz międzynarodowej organizacji DOCOMOMO International.
• Prace naukowe z zakresu historii architektury XIX i XX wieku we Wrocławiu na temat: architektury komunalnej i przemysłowej; kolorystyki, dekoracji architektury i dawnych technologii budowlanych; konserwacji zabytków. Badania historyczno-konserwatorskie architektury XIX i XX wieku we Wrocławiu i na Śląsku.

Udział w konferencjach międzynarodowych:

„The Reception of Architecture of thr Modern Movement: Image, Usage, Heritage” (Docomomo, Paryż 2002); „Schola Architecturae” (Wrocław 2004); „Gustav Oelsner, der Stadtplaner und Architekt in seiner Zeit” (Hamburg 2006), „Mieszkać w porcie. Ideały początków Modernizmu a miasto współczesne” (Gdynia 2011).

Organizacja międzynarodowej konferencji „Schola Architecturae” w 2004 roku. W latach 2005–2006 współpraca naukowo-dydaktyczna z Technische Universität Dresden, w latach 2005–2011 – z Gustav-Oelsner-Gesellschaft Hamburg.

Nagrody: nagroda Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków za książki: „Architektura Wrocławia XIX-XX wieku w twórczości Richarda Plüddemanna”, „Richard Plüddemann 1846-1910. Architekt Wrocławia” (1999 r.)

Projekty prac restauratorskich – Park Hotel przy ul. Kopernika 9 we Wrocławiu (na terenie wystawy WUWA). Koordynacja prac konserwatorskich na terenie kampusu E Politechniki Wrocławskiej.

Zajęcia dydaktyczne na Wydziale Architektury: historia architektury nowożytnej – powszechnej i polskiej. W latach 2002-2009 zajęcia projektowe na specjalności Ochrona Zabytków: usługi podstawowe i projektowanie wnętrz.

Opieka nad kołem naukowym studentów Wydziału Architektury „W Kresce”. Koło skupia studentów i doktorantów zainteresowanych historią architektury, badaniami architektonicznymi oraz zagadnieniami konserwatorskimi. Od początku jego działalności organizowane są naukowe wyjazdy zabytkoznawcze, seminaria i wystawy fotograficzne.

Publikacje (w latach 2005-2011):

• Agnieszka Gryglewska, Gmach dawnej Szkoły Rzemiosł Budowlanych – siedziba Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Idea projektu. [W:] Schola Architecturae. Budynki szkół architektury. Red. Olgierd Czerner, Agnieszka Gryglewska, Wrocław 2005, s. 75–92.

• Jadwiga Urbanik, Agnieszka Gryglewska, Awangardowe nurty formalne i kolorystyczne w architekturze okresu międzywojennego w Niemczech. Ich obecność w architekturze Wrocławia. [W:] Nie tylko zamki. Red. Ewa Różycka-Rozpędowska, Małgorzata Chorowska, Wrocław 2005, s. 311–328.
• Agnieszka Gryglewska, Neogotische Gebäude Breslauer Schulen von Richard Plüddemann vor dem Hintergrund der deutschen Architektur des 19. und 20. Jahrhunderts. [W:] Breslauer Schulen. Geschichte und Architektur. Red. Maria Zwierz, Wrocław / Breslau 2005, s. 192–202.
• Agnieszka Gryglewska, Die Symbolik im Baudekor Breslauer Schulen um 1900. [W:] Breslauer Schulen. Geschichte und Architektur. Red. Maria Zwierz, Wrocław / Breslau 2005, s. 203–212.
• Agnieszka Gryglewska, Gustav Oelsners Arbeit in Breslau. [W:] Der Architekt Gustav Oelsner. Licht, Luft und Farbe für Altona an der Elbe. Peter Michelis (Hg.), Hamburg 2008, s. 38–49.
• Agnieszka Gryglewska, Wrocławskie hale targowe 1908-2008. Wrocław 2008.
• Agnieszka Gryglewska, Department of Architecture of Wrocław University of Technology in the former seat of Construction Crafts School and Higher School of Machine Building. „Architectus”, Nr 1 (27), 2010, s. 31–37.
• Agnieszka Gryglewska, Nurty neogotyku w świeckiej architekturze Wrocławia lat 1813–1913. [w:] Non solum villae, red. Jacek Kościuk, Wrocław 2010, s. 467–494.

• Zabytki techniki Dolnego Śląska. Praca zbiorowa. Wrocław 2010.