dr inż. arch. Marta M. Rudnicka-Bogusz

marta.rudnicka@pwr.edu.pl

HBM2

Szanowni Państwo, w związku z zawieszeniem zajęć na Politechnice Wrocławskiej (Zarządzenie Wewnętrzne 22/2020 z dnia 2020-03-10), zajęcia stacjonarne ani konsultacje nie będą się odbywały aż do odwołania. Równocześnie wszelkie terminy referatów zostają utrzymane. Proszę o przygotowanie prezentacji PP z pierwszą stroną według wzoru: temat, imię, nazwisko, grupa, bibliografia. Każdy slajd powinien zostać zaopatrzony w komentarze lub notatki zawierające opis zjawisk przedstawionych na slajdzie: najważniejsze informacje, które zostałyby w innych okolicznościach przekazane podczas wygłaszania referatu. Proszę o rozważne konstruowanie prezentacji z uwzględnieniem konieczności jej przekazania i publikacji drogą elektroniczną. Prezentacje, po weryfikacji, zostaną udostępnione pozostałym członkom grup seminaryjnych poprzez stronę kursu:

Historia Budowy Miast2; Marta Rudnicka-Bogusz na platformie e-lerningowej  Politechniki Wrocławskiej https://eportal.pwr.edu.pl/course/view.php?id=2416

1. Lista tematów wydanych do opracowania w referatach.

2. Proponowana literatura.

 

Pod niniejszym linkiem odnajdziecie Państwo materiały pomocnicze do seminariów z HBM2, przygotowane przez Panią dr Jadwigę Urbanik.

Oddaję w Państwa ręce kolejne pomoce dydaktyczne: zestaw 2 oraz zestaw 3.

Do dyspozycji Państwa pozostaje również sylabus do wykładów.

 

Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020:

Środy 14:15-15:45 oraz Piątki 10:15-11:45 gabinet 109E5

_ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dear Students of History of Culture and Art course,

As a supplement for our lecture in Paleolithic and Neolithic art, please watch Werner Herzog’s Cave of Forgotten Dreams.

For the second part of the lecture I have prepared a replacement podcast. The podcast contains an embedded movie clip, which unfortunately went silent during conversion. The original clip is provided separately.

Please find the course on eportal: https://eportal.pwr.edu.pl/course/view.php?id=2577

As before I would like to encourage you to flip through this book: The Annotated Mona Lisa.

The Annotated Mona Lisa is not a course book per se, just a summary. It is not a mandatory reading either. You might base your knowledge on whichever author you like. You might find the website of The Metropolitan Museum of Art interesting: https://www.metmuseum.org/toah/ . Otherwise: art is something different to everyone who experiences it and we are just going to browse through some of the artefacts that humans have created throughout the centuries and see how the skill, medium and idea changed.

Contact hours for the summer semester 2019/2020:

Wednesdays 14:15-15:45 and Fridays 10:15-11:45 room 109E5

.

 

_ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wykształcenie:

• 2011 Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
obrona pracy doktorskiej „Wybrane zagadnienia konserwacji zabytków we Wrocławiu w latach 1945-2005”
• 2006 – 2011 Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej;
5-letnie studium doktoranckie
• 2001 – 2006 Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej;
5-letnie studia magisterskie na kierunku Architektura i Urbanistyka, zakończone obroną projektu Rewaloryzacji Zespołu Pałacowego W Żmigrodzie na Centrum Konferencyjno – Rekreacyjne
• 1996 – 2001 XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej;
5-letnia klasa o profilu bilingwalnym z wykładowym językiem angielskim

Stopnie i tytuły naukowe:

• 2011 – dr inż. arch.
• 2006 – mgr inż. arch.

Doświadczenie:

• 2015r. Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
Stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Historii Architektury, Sztuki i Technik
• 2011r. Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
Stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Historii Architektury, Sztuki i Technik
• 2008-2011 r. Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
Samodzielne zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Projektowanie obiektów użyteczności publicznej, Historia budowy miast, Historia architektury powszechnej, Theory of architecture.
• 2007 r. Czasopismo Własny Dom z Konceptem
Stanowisko Redaktora Merytorycznego, samodzielne przygotowanie 12 artykułów fachowych z zakresu projektowania i budownictwa.
• 2006 r. Pracownia Projektowa Studio EL architekta Edwarda Lacha
Współpraca przy opracowaniu zwycięskiej koncepcji konkursowej na Bibliotekę Uniwersytetu Opolskiego oraz zwycięskiej koncepcji przetargowej na opracowanie projektu zagospodarowania przestrzennego Centrum Południowego we Wrocławiu.
• 2002 r. – 2005 r. Pracownia Projektowa RMT
Udział w przygotowaniu prac konkursowych, projektów koncepcyjnych i wykonawczych.

Koła naukowe:

Współopiekun Międzywydziałowego Koła Architektury Tradycyjnej  i Współczesnej.

Aktywność naukowa:

• 27-28 września 2012 r.  Referat pt.“Art and Identity. Patronage as Means of Shaping an Urban Pattern and Architectural Appearance of a City.” na Międzynarodowej Konferencji “Aesthetics as Narration and Meta-Narration” organizowaną przez Polskie Towarzystwo Estetyczne oraz Uniwersytet Gdański
• 16-21 września 2011 r.„Europa Odbudowana” wystawa w ramach XIV Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
• 1 czerwca 2010 r. Referat pt. „Ochrona krajobrazu kulturowego w kontekście rozwoju zrównoważonego. Zagospodarowanie przestrzenne miast historycznych a potrzeby współczesnego społeczeństwa.” na V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „HOMO NATURALIS – człowiek, przyroda, przestrzeń w myśl rozwoju zrównoważonego”
• 18 – 26 września 2009 r. Przygotowanie wystawy w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki pt. „Nowy wspaniały świat, tendencja we współczesnej architekturze na przykładzie najnowszych londyńskich realizacji”
• 19 maja 2010 r. Referat pt. „Elementy miejskiego krajobrazu Wrocławia jako urzeczywistnienie ideologii i propagandowych strategii polski ludowej” na Konferencji Naukowej „Ideologia i propaganda wobec architektonicznego wizerunku miast Polski Ludowej”
• 19 września 2008 r. Wygłoszenie wykładu (wspólnie z prof. Olgierdem Czernerem) w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki pt. „Skarby Niemieckiego Odrodzenia – Renesans Wezerski” oraz przygotowanie wystawy towarzyszącej
• 25 września 2009 r. Referat pt. „Ekspresjonistyczna ornamentyka w architekturze wrocławskiego modernizmu oraz jej kontynuacja we współczesności” na II Międzynarodowej Konferencji „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura I poł. XX w. i jej ochrona”
• 9 listopada 2007 r. Referat pt. „Mecenat w mieście współczesnym. Kształtowanie oblicza Wrocławia w latach 1945-2007 pod wpływem mecenatu” na konferencji Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Krakowie

Publikacje naukowe (wybrane):

•  „Leksykon Architektury Wrocławia”, Wrocław 2011 (4 hasła)
• „Ochrona krajobrazu kulturowego w kontekście rozwoju zrównoważonego. Zagospodarowanie przestrzenne miast historycznych a potrzeby współczesnego społeczeństwa.”, [w:] „Homo Naturalis. Człowiek, przyroda, przestrzeń w myśl rozwoju zrównoważonego.” [red.] Robert Masztalski, Wrocław 2010, s. 75-80
• „Ekspresjonistyczna ornamentyka w architekturze wrocławskiego modernizmu oraz jej kontynuacja we współczesnej architekturze.”, [w:] „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura 1. połowy XX w. i jej ochrona” (w przygotowaniu)
• „Elementy miejskiego krajobrazu Wrocławia jako urzeczywistnienie ideologii i propagandowych strategii polski ludowej”, [w:] „Ideologia i propaganda wobec architektonicznego wizerunku miast Polski Ludowej” (w przygotowaniu)
• „Czeski Barokni gotika jako pionierskie zjawisko protokonserwatorskie w XVII wieku.”, Architectus, nr 1-2 (25-26)/2009, s. 9-22
• „Kto wygnał piękno? Ideolodzy i architekci czyli Wrocław w budowie.”, Dialog, nr 6, czerwiec 2008 r., s. 86-98
• „Mecenat w mieście współczesnym. Kształtowanie oblicza Wrocławia w latach 1945-2007 pod wpływem mecenatu”, [w:] „Mecenat artystyczny a oblicze miasta” red. Dariusz Nowacki, Kraków 2008 r., s. 317-335

Zewnętrzne granty badawcze:

• 2009 r.-2011 r: Grant Promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zainteresowania:

- ceramika artystyczna
- projektowanie stron: interpretacje-podatkowe.org; tubotax.pl
– ogrodnictwo