Prof. dr hab. inż. arch. Hanna Kozaczewska-Golasz

hanna.kozaczewska-golasz@pwr.edu.pl

 

Stopnie i tytuły

1966 r. – dyplom mgr inż. arch. na wydz. Architektury Politechniki Wrocławskiej

1973 r. – dr nauk technicznych

1991 r. – dr hab.

1997 r. – prof. nadzw.

2009 r. – tytuł nauk. profesora

2010 r. – prof. zw.

30.06.1979 – 31.07.1979 – staż zagraniczny w Palermo, Rzymie, Milazzo

 

Badania naukowe/ Zakres zainteresowań naukowych

Z zakresu historii architektury średniowiecznej na Śląsku,

a także z historii architektury starożytnej w Azji Mniejszej

i architektury nowożytnej w Polsce.

 

Prowadzone przedmioty

- historia architektury starożytnej

- historia architektury średniowiecznej powszechnej

- historia architektury nowożytnej powszechnej

- historia architektury europejskiej (od antyku do klasycyzmu)

 

Podejmuję się prowadzenia prac doktorskich z historii architektury średniowiecznej sakralnej

 

Publikacje (wybrane):

- z Ewą A. Kowal, Kopuły Pompeo Ferrariego, Architectus nr 1-2, Wrocław 2001 r., s. 25 – 37,

- Mauzolea i kaplice grobowe od XVI do pocz. XX wieku w dawnym woj. legnickim, Wrocław 2001 r. książka, s. 263,

- z T. Kozaczewskim, Portale trzynastowiecznej architektury na Śląsku, książka, Wrocław 2009 r., s. 500,

- z Agnieszką Bernaś, Portale czternastowieczne w kościołach śląskich, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, Warszawa 2010 r., t. LII, z. 1,

- Grobowce antyczne w Azji Mniejszej, [w:] Non solum villae, Księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Stanisławowi Medekszy, p. red. Jacka Kościoka Wrocław 2010, s. 112 -122