Prof. dr hab. inż. arch. Olgierd Czerner

Profesor emerytowany uczestniczący w pracach Zespołów

Skrócony życiorys: urodz. 15.04.1929 na Górnym Śląsku. Dyplom architekta – 1951, dr n.t. 1960, dr hab. 1967, prof. 1977, prof. zwycz. 1994. Prac. etatowy Polit. Wrocł. od 1.09.1951 – 30.09.2011. Konserwator Zabyków Wrocławia 1955-1965, organizator i dyrektor Muzeum Architektury we Wrocławiu 1965-1999. 3-mies. staż w ICCROM w Rzymie w 1968., 1-miesięczny w USA w 1978 r.
Realizacje projektowe: krypta w kościele NMP we Wrocławiu, tamże anastyloza lektorium i chóru zakonnego, projekty wykonawcze 3 ekspozycji stałych w Muzeum Architektury, tamże kilkadziesiąt wystaw czasowych i wystaw zagranicznych w Zjednocz. Królestwie, Francji, RFN, Hiszpanii, Czechosłowacji, ZSRR, Finlandii, Holandii, Australii i na Biennale Architektury w Wenecji w 1996. Projekt (częściowo ze S.Radomskim) i restauracja Kolegiaty w Głogowie od 1986 r.
• Nadzór państwowy na restauracją Panoramy Racławickiej i budowanego dla niej pawilonu.
• Nadzór konserwatorski nad odbudową kilku gotyckich kościołów Wrocławia, barokowego budynku Wydziału Filologicznego, letniego Pałacu Biskupiego, ciągów kamienic przy ul. Białoskórniczej i Łaciarskiej, zamku w Wojnowicach.
• Dwukrotny laureat nagrody I stopnia Ministra Kultury w dziedzinie ochrony zabytków.
• Prowadził badania kościoła paraf. w Paczkowie, zamków Bolkowie i na Chojniku, Małych Jatek we Wrocławiu, romańskiego kościoła NMPanny we Wrocławiu, tamże lektorium, kolegiaty w Głogowie (wspólnie z Rafałem Czernerem), zamków z wieżami klinowymi w Czechach, Austrii, Niemczech i Francji.
Uczestnik kilkudziesięciu międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, częściowo z  referatami lub wystąpieniami. Przykładowo:
Architektura współczesna a zabytki, Budapeszt VII. 1968, referat drukowany
Congress on the European Architectural Heritage, Amsterdam 21-5.X.1975, pl część wyst.
Konserwacja Zabytków Architektury i Urbanistyki Kraków “79”. konfer.kraj., referat
Zarządzanie Krajobrazem Rolniczym – historia, współcz.,przyszłość, Wielkopolska 16-23.VI. 1986, uczestnik
• Stare Kultury w Nowym Świecie, Waszyngton D.C. 10-15.X.1987, druk. referat
Archives & Histoire de l’Architecture, Paryż 5-7.V.1988, druk. referat
Zabytek krajobrazu kulturowego, z okazji konf. KBiWE, Kraków 4.VI.1991, referat
Cemetery Art – Sztuka Cmentarna – l’Art Cimetiere, Wrocław 28-30.X.1993. Symp.międz. druk referatu wprowadzającego
• Ochrona żywych miast historycznych, Jerozolima 8.XII.1994, refera
Architektura Galicji w XIX-XX w.,Lwów 24-27.V.1994, druk. referat
Obowiązki wobec dziedzictwa a prawa rynku, Kraków 14-15.IX.1995, uczestnik
Odbudowa miast historycznych, Elbląg 24-27.IX.1998, druk. referat
Tożsamość miasta odbudowanego, Gdańsk 10-11.V.2001, druk referat
Schola Architecturae, konfer. międzynarod., Wrocław 21-28.X.2004. Słowo wstępne
Zakres zainteresowań: historia architektury średn. i nowoż., historia średn. archit. sakralnej, teoria i praktyka konserwacji zabytków architektury, historia architektury XX-XXI wieku w Polsce, architektura gmachów muzeów.
Prowadzone przedmioty – Teoria i historia konserwacji zabytków, Muzealnictwo i muzeologia
Podejmuje się prowadzić doktoraty z zakresu swoich zainteresowań
Najnowsze publikacje:
Znalazłem tylko dwa kręgi. [w:] Nie tylko zamki, Wrocław 2005, s. 273-278
Działalność międzynarodowa na rzecz wspólnoty konserwatorskiej, [w:] Polska konserwacja poza granicami RP. Wrocław 2006, s. 191-193.
Dwadzieścia lat konserwacji kolegiaty na Ostrowie Tumskim w Głogowie, [w:] Kolegiata Głogowska. Historia i przyszłość. Głogów 2006, s. 33-39
• Zabytki światowe na Światowej Liście Dziedzictwa Kulturowego,
[w:] Salon III RP, t.2, Wrocław 2008, s. 496-511
Spełnione i niespełnione zamierzenia przy Kolegiacie Głogowskiej, [w:] Głogovia Maior, Zielona Góra 2010, s. 407-418