Zespół estetyki i teorii architektury

Zespół zajmuje się szeroko rozumianymi badaniami nad architekturą współczesną. Oprócz historii i teorii architektury współczesnej w obszarze zainteresowań członków zespołu należy wymienić estetykę, antropologię kulturową jak również historię stroju i projektowanie ubioru. Niektóre z zajęć prowadzonych przez Zespół obejmują: Historię Architektury Współczesnej (seminarium i wykład dla studentów Wydziału Architektury), Historię Architektury Współczesnej (seminarium wybieralne dla studentów PWr, z katalogu ogólnouczelnianego) Estetykę, Historię Stroju (seminarium wybieralne dla studentów Wydziału Architektury) oraz Contemporary Architecture (seminarium w języku angielskim).

Kierownik Zespołu:
dr hab. inż. arch. Barbara Widera, prof. uczelni
Członek Zespołu:
dr inż. arch. Jacek Kotz
Profesor emerytowany uczestniczący w pracach Zespołów:
Prof. dr hab. inż. arch. Ernest Niemczyk