dr hab. inż. arch. Barbara Widera, prof. uczelni

barbara.widera@pwr.edu.pl

• 1995 Dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.
• 1995 – 1996 Pracownia architektoniczna „ARRA”.
• 1996 – 2000 Studia Doktoranckie na Politechnice Wrocławskiej.
• 2000 – 2001 Firma „Exstream”, dyrektor artystyczny.
• 2002 Praca doktorska „Moda jako zagadnienie interdyscyplinarne na przykładzie architektury i stroju”, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej.
• Od 2002 Adiunkt w Instytucie Historii Architektury, Sztuki i Techniki na Wydziale Architektury PWr. Prowadzone przedmioty: „Historia Architektury Współczesnej”, „Estetyka”, „Historia Stroju”.
• Od 2005 Członek międzynarodowych ekspedycji naukowych organizowanych w celu poszukiwania i eksploracji wraków w akwenie Morza Czarnego.
• Od 2007 Członek Sekcji Historii Architektury i Ochrony Zabytków Komisji Architektury i Urbanistyki Oddziału PAN we Wrocławiu.
• Od 2011  Członek PLEA, Passive and Low Energy Architecture, międzynarodowej organizacji skupiającej członków światowych instytucji naukowych, działających na rzecz projektowania ze świadomością konsekwencji dla środowiska naturalnego, od 2017 członek Rady Naukowej PLEA.
• Od 2013 Współzałożyciel i członek działającego przy Politechnice Wrocławskiej Centrum RoSE (Research Center for Sustainable Built Environment)
• Od 2013 Ekspert EASME (Executive Agency for SMEs – European Commission) w dziedzinie efektywności energetycznej budynków, innowacyjności oraz ochrony dziedzictwa kulturowego.
• Od 2016  Ekspert Komisji Europejskiej, członek grupy eksperckiej powołanej w celu opracowania i wdrożenia metodologii oceny realizowanych dotychczas Programów Ramowych Komisji Europejskiej (od PR4 do Horyzontu 2020 włącznie) “Expert group on evaluation methodologies for the interim and ex-post evaluations of Horizon 2020″.
• 2016-2017 Konsultant programu “High-Tech Leadership Skills For Europe – Towards An Agenda For 2020 And Beyond” opracowanego na zlecenie European Commission Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs.
• 2018 Ekspert NCBR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)
• 2019 Ekspert naukowy i gospodarczy FNP (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej)

Wybrane publikacje:

Widera B., Comprehensive strategy for sustainable development and environmental action for Malapascua. W: GEOLINKS International Conference on Geosciences: conference proceedings. Book 2, Vol. 1, Biotechnologies, environmental economics, green building technology and materials, green design and sustainable architecture, 26-29 March, 2019, Athens, Greece, s. 155-163.

Widera B. Proces kształtowania relacji z naturą w architekturze współczesnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2018, 324 s.

Widera B., European university curricula for architects towards integrated design for tackling global climate change beyond 2020. W: GEOLINKS International Conference on Geosciences: conference proceedings. Book 2, Vol. 1, Biotechnologies, environmental economics, green building technology and materials, green design and sustainable architecture, 26-29 March, 2019, Athens, Greece, s. 165-171.

Widera B., Innovative RES solutions for isolated territories: hydrogen as a storage medium integrated with renewable energy sources. W: PLEA 2018: Smart and Healthy Within the Two-Degree Limit: Proceedings of the 34th International Conference on Passive and Low Energy Architecture, Vol. 1, December 10-12, 2018 Hong Kong, China / eds. Edward Ng, Square Fong, Chao Ren. Hong Kong : School of Architecture. The Chinese University of Hong Kong, 2018. s. 490-495

Widera B., Nature-based solutions for climate resilient buildings and cities. W: NORDSCI: Nordsci Conference on Social Sciences, 17-19 July 2018, Helsinki, Finland: Conference Proceedings. Book 2, vol. 1. Sofia : Saima Consult LTD, 2018. s. 63-70.

Widera B., Kościuk J., Czerner R., Docent Jadwiga Sławińska – Honorary Professor of Wrocław University of Technology. Architectus. 2018, nr 1, s. 111-118.

Widera B., Biomimetics in architecture. [w:] Luisa Brotas, Susan Roaf, Fergus Nicol, Design to Thrive, PLEA 2017 Conference Proceedings, Vol. I, Edinburgh 2017, s. 320-327

Valta K., Pejić Bach M., Kondratenko I., Flecha, R., Augustyn A.M., Cheval S., De Gennaro M., Maimets T., Mohler C., Palat M., Paskaleva K., Plescan A.C., Radauer A., Southwood D., Hanghoj Sorensen K., Van den Besselaar P., Widera B., Applying relevance-assessing methodologies to Horizon 2020: Final Report, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2017.

Widera B., Nowe szkoły w Burkina Faso: Rozważania na temat roli architekta w społeczeństwie. New schools in Burkina Faso: Reflections on the role of the architect in society. [w:] Hryncewicz-Lamber G., Lamber M. (red.), Etyka w praktyce architektonicznej. Projektant, przestrzeń i miejsce.  Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2016. E-book. ISBN 978-83-7493-968-3

Widera B., Biomimetic and Bioclimatic Approach to Contemporary Architectural design on the Example of CSET Building, in: Nano, Bio and Green – Technologies for Sustainable Future, 16th International Multidisciplinary Scientific Conference SGEM 2016 Proceedings, Vol. II, 30 June-6 July 2016, Albena, pp 485-492, ISBN 978-619-7105-69-8, ISSN 1314-2704

Widera B., Analysis of Possible Application of Iron-Based Substitute for Portland Cement in Building and its Influence on Carbon Emissions. The Examples of Jizera Mountains Region and Tohono O’Odham Indian Reservation, in: Nano, Bio and Green – Technologies for Sustainable Future, 16th International Multidisciplinary Scientific Conference SGEM 2016 Proceedings, Vol. II, 30 June-6 July 2016, Albena, pp 455-462, ISBN 978-619-7105-69-8, ISSN 1314-2704

Widera Barbara, Architecture as Hybrid of Technology and Nature, in: Arts, Performing Arts, Architecture and Design: Architecture and Design, 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2016, Vol. II, 6-9 April 2016, Vienna, pp 81-88, ISBN 978-619-7105-54-4, ISSN 2367-5659

Widera Barbara, From Points and Layers to Fluid Form. Evolution of Deconstructivism Visualized in Philharmonie de Paris by Jean Nouvel, in: Arts, Performing Arts, Architecture and Design: Architecture and Design, 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2016, Vol. II, 6-9 April 2016, Vienna, pp 279-286, ISBN 978-619-7105-54-4, ISSN 2367-5659

Widera Barbara, Innowacyjny charakter twórczości Victora Horty. Innovative nature of architectural creation of Victor Horta, in: Architectus 2(42)/2015, ISSN 1429-7507, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2015, s. 79-90.

Widera Barbara, Access to Education, Clean Energy and Water as Basic Elements of Building Green Future on the Example of Children’s Center in the Gaza Strip, in: PLEA2015 Architecture in (R)Evolution, 31-st International PLEA Conference – Bologna 9-11 September 2015, Mario Cucinella, Giulia Pentella, Alba Fagnani, Luca D’Ambrosio (ed.), Ass. Building Green Futures: Bologna 2015, ISBN (eBook, Proceedings) 978-88-941163-1-1

Widera Barbara, Towards Complete Educational Process in Architectural Design: From Profound Study of Indigenous Culture to the Contemporary Dwelling Project, 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2015 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-50-6 / ISSN 2367-5659 , Albena, Aug 26-Sept 01; Book 4, Vol. 1, 741 – 748 pp DOI: 10.5593/SGEMSOCIAL2015/B41/S15.091

Widera Barbara, Architecture Towards Reduction of Carbon Footprint: Practical Application of Novel Iron-Based Substitute for Portland Cement, 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2015 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-50-6 / ISSN 2367-5659, Albena, Aug 26-Sept 01; Book 4, Vol. 1, s. 255 – 262 DOI: 10.5593/SGEMSOCIAL2015/B41/S15.031

Widera Barbara, New Methods of Reducing CO2 Emissions in Contemporary Individual Houses Tested in Nyborg, Denmark, 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015 Conference Proceedings: Nano, Bio and Green – Technologies for a Sustainable Future, ISBN 978-619-7105-43-8 / ISSN 1314-2704, Albena, June 18-24, 2015, Book 6 Vol. 2, s. 517-524 DOI: 10.5593/SGEM2015/B62/S27.067

Widera Barbara, Bioclimatic Architecture, Journal of Civil Engineering and Architecture Research, Vol. 2, No. 4, Apr. (2015), Print ISSN: 2333-911X, Online ISSN: 2333-9128, pp. 567-578

http://www.ethanpublishing.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=200.

Widera Barbara, Possible Application of Seaweed as Building Material in Modern Seaweed House on Laeso 2014-12-16 A CEPT University Ahmedabad, 30th International PLEA Conference, ISBN (E-book, Proceedings): 978-93-83184-03-3, www.plea2014.in,  DOI: 10.13140/RG.2.1.1638.2881

Widera Barbara, Bioclimatic Architecture as an Opportunity for developing countries, 2014-12-16, CEPT University, Ahmedabad, 30th International PLEA Conference, ISBN (E-book, Proceedings): 978-93-83184-03-3, www.plea2014.in DOI: 10.13140/RG.2.1.2162.5768

Widera Barbara, Współczesne obiekty wystawowe i targowe w kontekście kształtowania przyszłości architektury oraz kultury miejsca, Architektura przyszłości, Przesmycka E., Trocka-Leszczyńska E. (red.),  Wrocław 4.12.2014, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, ISBN: 978-83-65071-02-6, s. 63-75

Widera Barbara, W jaki sposób architektura Gaudiego oddziałuje na współczesnego odbiorcę, W poszukiwaniu jedności – dwudziestolecie Studium Generale, Dobierzewska-Mozrzymas Ewa, Jezierski Adam (red.),Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3605, ISSN 0239-6661, ISBN 978-83-229-3454-8, Wrocław 2014, s. 165-175.

Widera Barbara, Educational And Cultural Dimension Of Green Schools, 14th SGEM GeoConference on Nano, Bio And Green – Technologies For A Sustainable Future, www.sgem.org, SGEM2014 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-21-6 / ISSN 1314-2704, June 19-25, 2014, Vol. 2, s. 519-526, DOI: 10.5593/SGEM2014/B62/S27.067

Widera, Barbara, Budynek Rady Miejskiej w Bolonii jako przykład architektury proekologicznej, [w:] Architectus 2(38) 2014, s. 59-68.

Widera Barbara, Zielone Budynki Administracji Publicznej [w:] „Kierunki rozwoju budownictwa energooszczędnego i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Dolnego Śląska”, red. Anna Bać i Jacek Kasperski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2013.

Widera Barbara; Despang Martin, Rediscovering Dwelling, “Sustainable Architecture for a Renewable Future”, red. Werner Lang, Monachium, Niemcy, 10-12.09.2013, Fraunhofer IRB Verlag

Widera Barbara, Education Towards Environmentally Responsible Future – Low Energy and Passive Architecture for Schools and Kindergartens, [w:] “Opportunities, Limits and Needs Towards an Environmentally Responsible Architecture” red. Juan Reiser, Cecilia Jiménez, Susana Biondi Antúnez de Mayolo, Proceedings 28-th International PLEA Conference on Sustainable Architecture + Urban Design, Lima, Peru, 7-9.11.2012, ISBN 978-612-4057-89-2

Widera Barbara, Environmentally Responsible Architecture in Temperate and Colder Climate, [w:] “Opportunities, Limits and Needs Towards an Environmentally Responsible Architecture” red. Juan Reiser, Cecilia Jiménez, Susana Biondi Antúnez de Mayolo, Proceedings 28-th International PLEA Conference on Sustainable Architecture + Urban Design, Lima, Peru, 7-9.11.2012, ISBN 978-612-4057-89-2

Widera Barbara, Castillo Del Rei w Boca Raton – Koncepcja architektury luksusowej według Addisona Miznera [W:] „Nie tylko trony”, red. Janusz L. Dobesz, Agnieszka Gryglewska, Marta Rudnicka-Bogusz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012, s. 271-282, ISBN 978-83-7493-736-8

Widera, Barbara, Contemporary Architecture in the City Culture Creation – the Case of Linz (Architektura współczesna w kreacji kultury miasta na przykładzie Linzu), [w:] Architectus 2(32)/2012, s.3-7.

Widera Barbara, Passive and Low Energy Architecture in Education of Contemporary Architecture, [w:] “Architecture and Sustainable Development” red. Bodart Magali, Evrard Arnaud, Conference Proceedings of the 27-th International Conference on Passive and Low Energy Architecture, Louvain-la-Neuve, Belgium, 13-15.07.2011, vol.1, s. 113-118.

Widera Barbara, Idea ponad stylem. Architektura przetrwania. Idea above Style. Sustainable Architecture, [w:] “Architektus” 2(30)2011.

Widera Barbara, Architektura obiektów SPA. Architecture of SPA Facilities, [w:] „Archivolta” 2(50)/2011 s. 66-71.

Widera Barbara, Wizja Nowoczesności w architekturze Simone Micheli, [w:] „Archivolta” 1(49)/2011 s. 20-23.

Widera Barbara, At the Sences Edge. Multisensual Architecture. Na granicy zmysłów. Architektura multisensualna, [w:] „Architectus” 2(28)/2010, s. 215-218.

Widera Barbara, Podwodne środowisko mieszkalne dla człowieka,(Underwater living environment for the human) [w:] „Habitaty Proekologiczne. Proecological Habitats”, Habitaty 2009, red. Bać Z., oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010, s. 96-102.

Widera Barbara, Dialog wieków. Rozbudowa kliniki uniwersyteckiej w Grazu, Kopper, Croce & Klug, 2003 r., The Dialogue of Centuries. Graz University Clinic Extension, Kopper, Croce & Klug, 2003 [w:] „Wiadomości Konserwatorskie” Warszawa nr 25/2009, s.144 – 147.

Widera Barbara, Podwodne domy – historia i wizja, [w:] „Nurkowanie” 09/2009.

Widera Barbara, Czerner Rafał, Architektura Współczesna Wrocławia, [w:] „Oblicza Wrocławia. Historia, kultura, rozwój”, red. Woźniakowski T., Via Nova, Wrocław 2009.

Widera Barbara, Fenomen mediateki – nowego zjawiska w krajobrazie miasta, [w:] „Archivolta” 1/2009.

Widera Barbara, Casa da Musica w Porto, [w:] „Archivolta” 2/2009.

Widera Barbara, Bloch Building, muzeum nowej generacji, [w:] „Archivolta” 1(37)/2008, s. 8-13.

Widera Barbara, Steven Holl – architektura malowana światłem, [w:] „Wiadomości Konserwatorskie” 22/2007

Widera Barbara, Nowa wizja budynku Szkoły Artystycznej w realizacji Stevena Holla dla Uniwersytetu Iowa, [w:] „Archivolta” 4/2007

Widera Barbara, Architektura Franka O. Gehry – stałość w zmienności, „Wiadomości Konserwatorskie”, Warszawa 19/2006, s. 55-60.

Widera Barbara, Wraki u wybrzeży Bułgarii, [w:] „Wiadomości Konserwatorskie” 17/2005, Warszawa 2005.

Widera Barbara, Podwodne stanowiska archeologiczne w południowo – wschodniej części Adriatyku [w:] „Wiadomości Konserwatorskie” 16/2005, Warszawa 2005.

Widera Barbara, Współczesne rezydencje – nowy typ architektury obronnej, [w:] „Nie tylko zamki” red. Chorowska M., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005.

Czerner Rafał, Widera Barbara, Szwajcarska interpretacja tradycji w architekturze współczesnej, [w:] „Ta Szwajcaria to nie Szwajcaria. Studia nad kulturową tożsamością narodu”, red. Hałub M., Komorowski D., Stadler U., Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław 2004;

Zainteresowania badawcze:

Architektura współczesna, architektura bioklimatyczna, biomimetyka w architekturze, efektywność energetyczna i technologie środowiskowe w budownictwie, archeologia podwodna, projektowanie architektoniczne, projektowanie ubioru, historia stroju, estetyka, filozofia.

Zainteresowania osobiste:

Nurkowanie, podróże, lingwistyka, komunikacja międzykulturowa, moda, taniec.