dr inż. arch. Jacek Kotz

jacek.kotz@pwr.edu.pl

 

dr inż. arch., studia i doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, adiunkt w Instytucie Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej.

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej ukończyłem pracą dyplomową p.n. „Zwierciadło lustra wody kamieniołomu w Graczach”, którą wykonałem pod kierunkiem dr inż. arch. Stefana Műllera i obroniłem w roku 1986, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera architekta. Dnia 14 lipca 2006 roku obroniłem na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej pracę doktorską p.n. O zjawisku architektury monumentalnej, jego strukturze, istocie i źródłach. Granica jako niezmiennik architektury monumentalnej, którą wykonałem pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Ernesta Niemczyka w Instytucie Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej.

Staże zagraniczne:

W okresie studiów odbyłem cztery praktyki projektowe w Holandii:
- w roku 1983 w Rijksdienst voor Ijselmeer Polders w Lelystad (udział w końcowej fazie  projektu urbanistycznego Flevopolderu),
- w roku 1984 – w biurze architektonicznym Architectbureau Groothuis w Hengelo,
- w roku 1984 – w korporacji Ballast-Nedam w Amstelveen.
- w roku 1987 – w Teun Koolhaas Association w Almere.

Konkursy architektoniczne – prace nagrodzone:

Uzyskałem wyróżnienia w następujących krajowych i międzynarodowych konkursach architektonicznych i urbanistycznych:
- w konkursie SARP nr 685, p.n. Świątynia Pokoju (1983) – projektant, współautor (wraz z Pawłem Jaszczukiem), wyróżnienie, publikacja – „Architektura” – nr 4/84,
- w konkursie The Central Glass International Architectural Design Competition 1986
-A monument in Glass for the Year 2001 – autor, wyróżnienie i srebrny medal; skład sądu konkursowego: Kisaburo Ito, Takekuni Ikeda, Yoshiro Ikehara, Shoi Hayashi, Kisho Kurokawa, Kazuhiro Ishi, Yoshiaki Suenaga), publikacja – „Japan Architect” – nr 357 (1/87), „Architektura” – nr 6/86,
- w Pierwszym Warsztatowym Przeglądzie Architektury SARP Wrocław 1984 za pracę p.n. Mentalny Zapis Przestrzeni – autor, pierwsza nagroda (ex aequo z Pawłem Jaszczukiem), publikacja – wydawnictwo pokonkursowe Oddziału Wrocławskiego SARP – Wrocław 1984,
- w konkursie Holland in the year 2010 – współautor koncepcji makiety wykonanej przez Teun Koolhaas Association – pierwsza nagroda; (w konkursie tym Office for Metropolitan Architecture otrzymało wyróżnienie),
- w konkursie The Grand Museum of Egipt – członek zespołu autorskiego Pawła Jaszczuka. Praca nienagrodzona lecz wyróżniona publikacją [w:] Yasser Mansour, The Grand Museum of Egipt. international architectural competition, Vol.1, American University in Cairo, Cairo 2003, ISBN-997-305-471-3.

Realizacje architektoniczne:

1. Budynek mieszkalno-usługowy we Wrocławiu przy zbiegu ulic Trzebnickiej i Wybrzeża Conrada – Korzeniowskiego; projekt – „Arcona”,”Arc-2”; autor, projektant.
2. Urząd Pocztowy przy ul. Kraszewskiego we Wrocławiu; projekt „Ar-5”, projektant, współautor.
3. Urząd Pocztowy w Dzierżoniowie, projekt – „Ar-5”, projektant, współautor.
Uczestnictwo w konferencjach

Cykl konferencji Cultura Culturans prowadzony przez Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zainteresowania badawcze:

Moje zainteresowania badawcze obejmują zarówno teorię architektury w tym – architektury monumentalnej w perspektywie jaką rysują nauki o kulturze oraz filozofia jak i nauki humanistyczne.

Najnowsze publikacje:

• Jacek Kotz, Kategorie sacrum, profanum oraz ich wzajemne relacje w kontekście mitu i rytuału. Aspekt przestrzenny sacrum w ujęciach Mircea Eliadego oraz Stefana Czarnowskiego. [w:] Non solum villae, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2010, s. 69-84. ISBN 978-83-7493-557-9,
• Jacek Kotz, Obraz czy znaki? Od presemiotyki rajskiej do epoki symulacji. Praca przyjęta do druku i dedykowana Profesorowi Ernestowi Niemczykowi, Wrocław 2011,
• Jacek Kotz, Poglądy teoretyków na temat monumentalizmu, Wrocław 2011

Przynależność do organizacji

Należę do Sekcji Architektury Komisji Architektury i Urbanistyki Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.