Prof. dr hab. inż. arch. Ernest Niemczyk

Profesor emerytowany uczestniczący w pracach Zespołów


• 1965 – Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej
• 1979 – stypendysta DAAD w Berlinie
• udział w konkursie i seminariach projektowych np. w Dreźnie w 1981
• Badania/współpraca międzyuczelniana: współpraca z TU Cottbus – przygotowanie i wydanie wielojęzycznego słownika z dziedziny architektury (praca zespołowa)
• Zakres zainteresowań: architektura jako dzieło sztuki i zwierciadło kultury od prehistorii po współczesność
• Prowadzone przedmioty: Historia architektury wnętrz i mebla; Architektura egzotyczna
• Specjalność, w której podejmuję się prowadzenia dyplomów/doktoratów: analiza form, języka i w architekturze
• Najnowsze publikacje: „Trony w architekturze – architektura tronów”