Zespół historii architektury średniowiecznej

Kierownik Zespołu:
dr hab. inż. arch. Małgorzata Chorowska, profesor nadzwyczajny
Członkowie Zespołu:
dr inż. arch. Hanna Golasz-Szołomicka
dr Roland Mruczek
dr inż. arch. Aleksandra Marcinów