Spis Lektur HAPŚ

Prace ogólne:

 • KRASSOWSKI W., 1990, Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach Polski, Warszawa.
 • MIŁOBĘDZKI A., 1988, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa.
 • RÓŻYCKA E., Materiały do zajęć z historii architektury polskiej średniowiecznej, (mps w bibliotece IHASziT PWr.).
 • ŚWIECHOWSKI Z., 2000, Architektura romańska w Polsce, Warszawa.
 • ŚWIECHOWSKI Z., 2004, Sztuka polska, 1, Romanizm, Warszawa.
 • ŚWIECHOWSKI Z., 2009, Katalog architektury romańskiej w Polsce, Warszawa.
 • Architektura romańska w Polsce. Nowe odkrycia i interpretacje, 2009, Materiały z sesji naukowej Muzeum Początków Państwa Polskiego, Gniezno 9-11 kwietnia 2008 roku, ed. T. JANIAK, Gniezno.
 • SKIBIŃSKI Sz., ZALEWSKA-LORKIEWICZ K., 2010, Sztuka polska, 2, Gotyk, Warszawa.
 • MROCZKO T., ARSZYŃSKI M., 1995, Architektura gotycka w Polsce, Warszawa.

Zagadnienia szczegółowe:

 • CHOROWSKA M., 1994, Średniowieczna kamienica mieszczańska we Wrocławiu, Wrocław.
 • CHOROWSKA M., 2003, Rezydencje średniowieczne na Śląsku, Wrocław.
 • CHOROWSKA M., DUDZIAK T., JAWORSKI K., KWAŚNIEWSKI A., 2009, Zamki i dwory obronne w Sudetach, 2, Księstwo jaworskie, Wrocław.
 • GUERQUIN B., 1957, Zamki śląskie, Warszawa
 • GUERQUIN B., 1974 (1984), Zamki w Polsce, Warszawa.
 • Urbanistyka, in. Architektura Wrocławia, 2, ed. J. ROZPĘDOWSKI, Wrocław 1995.
 • KACZMAREK R., 1999, Rzeźba architektoniczna XIV wieku we Wrocławiu, Wrocław.
 • KAJZER L., KOŁODZIEJSKI S., SALM J., 2001, Leksykon zamków w Polsce, Warszawa.
 • KOZACZEWSKI T., 1990-95, Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku, Wrocław.
 • KOZACZEWSKI T., KOZACZEWSKA-GOLASZ T., Portale trzynastowiecznej architektury na Śląsku, Wrocław 2009.
 • MAŁACHOWICZ E., 1993, Wrocławski zamek książęcy i kolegiata św. Krzyża na Ostrowie, Wrocław.
 • MAŁACHOWICZ E., 1994, Książęce rezydencje, fundacje i mauzolea w lewobrzeżnym Wrocławiu, Wrocław.
 • Nie tylko zamki, 2005, Szkice ofiarowane Profesorowi Jerzemu Rozpędowskiemu w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin, edd. M. CHOROWSKA i E. RÓŻYCKA-ROZPĘDOWSKA, Wrocław.
 • Non solum villae, 2010, Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Medekszy, ed. J. KOŚCIUK, Wrocław.
 • PIANOWSKI Z., 1984, Z dziejów średniowiecznego Wawelu, Kraków- Wrocław.
 • PIANOWSKI Z., 1997, „Sedes regni principales”. Wawel i inne rezydencje piastowskie do połowy XIII wieku na tle europejskim, Kraków.
 • PIANOWSKI Z., 2001, „Palatium album”. Wczesnogotycka rezydencja książęca na Wawelu, Monumenta conservanda sunt, Księga ofiarowana Profesorowi Edmundowi Małachowiczowi w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin, Wrocław, s. 80-85.
 • Śródmiejska Katedra: kościół św. Marii Magdaleny w dziejach i kulturze Wrocławia, 2010, ed. B. CZECHOWICZ, Wrocław.
 • Wrocław, in. Atlas Historyczny Miast Polskich, 4, Śląsk, 1, ed. M. Młynarska-Kaletynowa, Wrocław 2001.
 • Wrocław. Jego dzieje i kultura, 1978, ed. Z. Świechowski, Warszawa.