Prof. dr hab. inż. arch. Małgorzata Chorowska

malgorzata.chorowska@pwr.edu.pl