Zespół historii i ochrony zabytków antyku

Kierownik Zespołu:
Prof. dr hab. inż. arch. Rafał Czerner
Członkowie Zespołu:
dr inż. arch. Teresa Dziedzic
dr inż. arch. Aleksandra Brzozowska-Jawornicka

Zespół zajmuje się badaniami architektury starożytnej w szerokim zakresie, przede wszystkim antycznej w Basenie Morza Śródziemnego. Specjalizuje się również w badaniach architektonicznych i konserwacji zabytków architektury na stanowiskach archeologicznych. Przedmiotem pracy badawczej członków zespołu są także inne rodzaje działalności konserwatorskiej.

Zespół prowadzi stałą współpracę z Najwyższą Radą Starożytności Arabskiej Republiki Egiptu, Polskim Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Ekspedycją Archeologiczną Novae Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Centrum Studiów Prekolumbijskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz Międzyuczelnianym Instytutem Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, uczestnicząc (lub prowadząc je) w zagranicznych misjach archeologicznych i konserwatorskich:

- Polsko-Egipska Misja Konserwatorska w Marinie El-Alamein (Egipt. Misja Najwyższej Rady Starożytności Arabskiej Republiki Egiptu, Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Warszawskiego) – Misja zorganizowana i kierowana przez członków zespołu.

- Polsko-Egipska Misja Archeologiczna i Konserwatorska świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari (Egipt. Misja Najwyższej Rady Starożytności Arabskiej Republiki Egiptu i Uniwersytetu Warszawskiego) – kierowanie pracami architektoniczno-konserwatorskimi.

- Polsko-Egipska Misja Archeologiczna i Konserwatorska świątyni Totmesa III w Deir el-Bahari (Egipt. Misja Najwyższej Rady Starożytności Arabskiej Republiki Egiptu i Uniwersytetu Warszawskiego) – badania architektury i prace architektoniczno-konserwatorskie.

- Polska Misja Archeologiczna w Nea Pafos (Cypr. Misja Uniwersytetu Warszawskiego) – kierowanie pracami architektoniczno-konserwatorskimi.

- Międzynarodowa Interdyscyplinarna Ekspedycja Archeologiczna Novae (Svisztov, Bułgaria. Ekspedycja Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Bułgarskiej Akademii Nauk) – studia nad architekturą i konserwacja reliktów.

- Konsultacje konserwatorskie w Peru i Boliwii (głównie na terenie Parku Archeologicznego Machu Picchu. Delegacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizowane przez Centrum Studiów Prekolumbijskich Uniwersytetu Warszawskiego).

Działalność naukową odzwierciedla aktywność dydaktyczna członków zespołu, która obejmuje Historię Architektury Starożytnej, Estetykę, Projektowanie Konserwatorskie, Technologię Konserwacji, Inwentaryzację Architektoniczno-Konserwatorską a także opiekę nad studenckimi praktykami inwentaryzacyjnymi.