dr inż. arch. Teresa Dziedzic

teresa.dziedzic@pwr.edu.pl

•  Doktor nauk technicznych, specjalność konserwacja zabytków – 06. 2007, Politechnika Wrocławska. Temat rozprawy doktorskiej: „Teoria i praktyka w konserwacji starożytnych zabytkowych zespołów w Tebach.” Promotor pracy doktorskiej profesor dr hab. inż. arch. Stanisław Medeksza.
• Magister inżynier architekt – 1998 rok, Politechnika Wrocławska. Temat pracy dyplomowej: „Baza archeologiczna i lapidarium w Nea Pafos na Cyprze”. Projekt dyplomowy został wykonany pod kierunkiem profesora dr hab. inż. arch. Stanisława Medekszy.

Staże zagraniczne:

• styczeń 2010 – w ramach pracy w Polskiej Misji Archeologicznej w Dongoli współpraca z Ministerstwem Kultury Sudanu – Departament Starożytności.
• Od 2001 roku do dziś – współpraca z Najwyższą Radę Ochrony Zabytków(SCA) Ministerstwa Kultury Egiptu, jako główny architekt Polsko – Egipskiej Misji Archeologiczno – Konserwatorskiej świątyni Hatszepsut w Deir el – Bahari w Egipcie w ramach współdziałania z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.
• Kwiecień – czerwiec 1999 – w ramach współpracy z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, uczestniczyła w pracach konserwatorskich, projektowych i budowlanych w kompleksie z 1505r.(meczet, mauzoleum, zakon) Wielkiego Księcia Qurqumasa w Kairze.
• Marzec 1999,1998 – jako architekt misji archeologicznej, prowadzonej przez prof. Andrzeja W. Daszewskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, odpowiedzialna była za dokumentację architektoniczną wykopalisk na terenie grecko – rzymskiego miasta w Marina el – Alamein w Egipcie.
• Wrzesień 1997,1998,1999 – uczestniczyła w pracach Polskiej Misji Archeologicznej w Nea Pafos na Cyprze , gdzie pracowała nad sporządzeniem dokumentacji architektonicznej terenu ruin pałacu rzymskiego konsula oraz konserwacji reliktów architektury.

Realizacje projektowe:

• grudzień 2010 – uzyskanie uprawnień do samodzielnego projektowania budowlanego bez ograniczeń.
• sierpień – październik 2010 – w ramach współpracy z firmą Konserwacja Zabytków Architektury i Dzieł Sztuki Rajmund W. Gazda przy projekcie konserwatorsko – budowlanym zabezpieczenia i konserwacji murów ruin zamku konwentualnego w Radzyniu Chełmińskim.
• 2010 – 2011 – Sudan, Dongola. Opracowanie projektu zagospodarowania parku archeologicznego w Starej Dongoli oraz projektu zabezpieczenia sklepień w najstarszym meczecie Sudanu (dawnym pałacu królów makuryckich) w Starej Dongoli.
• 2006 – 2008 – praca w Pracowni Projektowej AP Szczepaniak. Współpracowała przy projekcie wykonawczym budynku wielorodzinnego o wysokim standardzie przy ul. Księcia Witolda we Wrocławiu. Opracowała liczne koncepcje m.in. koncepcję rewitalizacji dwóch kwartałów zabudowy z przełomu XIX i XX wieku w Katowicach przy ul. Warszawskiej. Prowadziła projekt – koncepcję budynku wielorodzinnego z usługami przy ul. Staromłyńskiej na Wyspie Piskowej we Wrocławiu. Uczestnictwo w projekcie zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Nyskiej we Wrocławiu – koncepcja architektoniczna, wielobranżowa oraz projekt budowlany.
• Maj – sierpień 2006 – współpracowała z Pracownią Projektową Versus. Prowadziłam projekt wykonawczy przebudowy i rewitalizacji zabytkowego budynku uzdrowiska w Polanicy Zdrój.
• Świątynia Hatszepsut w Deir el-Bahari – projekt restauracji Zespołu Kultu Słonecznego, projekt zabezpieczenia stropu Północnej Kaplicy Amona, projekt rekonstrukcji Zespołu Kultu Królewskiego – w opracowaniu.

Uczestnictwo w seminariach i konferencjach:

• Od 1998 – liczne seminaria dotyczące archeologii i konserwacji w Egipcie (Polski Instytut Archeologii Śródziemnomorskiej w Kairze (prof. A.W. Daszewski, M. Gawlikowski, Z. E. Szafrański), Instytut Archeologii Orientalnej IFAO w Kairze, Muzeum Mumifikacji w Luksorze (Badania strefy między VIII i IX pylonem w Karnaku – Charles III Van Sicien, Wyniki prac archeologicznych i zabezpieczających w świątyni Amenhotepa III w Tebach – Hourig Sourouzian – misja niemiecka).
• Konfererencja „Bioplanta” w Sfaks w Tunezji – maj 2006.
• Konferencja „Wrocławska Szkoła Badań i Konserwacji Zabytków Antyku w Basenie Morza Śródziemnego” Wrocław 2008. Organizacja i wystąpienie z referatem pt. „ Prace restauracyjne w Zespole Kultu Słońca w świątyni królowej Hatszepsut w Deir el- Bahari w latach 2002/2008”.
• Konferencja „Polacy nad Nilem” w Warszawie – czerwiec 2009. Temat referatu: „ Prace restauracyjne w Zespole Kultu Słońca w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari”.
• XIII Konferencja Naukowo – Techniczna REMO 2009 – grudzień 2009
• Konferencja „Polacy nad Nilem” w Warszawie – czerwiec 2010. Temat referatu: „ Raport z działalności Polsko – Egipskiej Misji Archeologiczno – Konserwatorskiej w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari”.
• XV warszawskie spotkania konserwatorskie “Sztuka konserwacji 2011″ – 14 – 15 kwiecień 2011 – wystąpienie pt. “Projekt zabezpieczenia i konserwacji ruin zamku konwentualnego w Radzyniu Chełmińskim”.

Zainteresowania:

Historia architektury i sztuki starożytnej, historia technik budowlanych, konserwacja zabytków architektury, podróże, fotografia i muzyka filmowa.

Prowadzone przedmioty:

historia architektury starożytnej, technologia konserwacji 1 i 2, inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska, projekt architektoniczno-technologiczny.

Specjalność, w której podejmuje się prowadzenia dyplomów:

architektura, projektowanie architektoniczno-konserwatorskie.

Publikacje:

• Konserwacja zabytków islamu na przykładzie Zespołu architektonicznego Wielkiego Emira Qurqumasa. Architectus 2002 nr 2, s.3-8.
• Restoration work in the Solar Cult Complex of the Temple of Hatshepsut in Deir el-Bahari”. Raprt PAM XIX 2007. Teresa Kaczor, Mieczysław Michiewicz. Warszawa 2010.
• Historia badań i konserwacji architektury w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari. Non solum villae : księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Stanisławowi Medekszy / pod red. Jacka Kościuka. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010. s. 153-173.

Prace niepublikowane:

• Teoria i praktyka w konserwacji starożytnych zespołów zabytkowych w Tebach. Teresa Kaczor Raporty Inst. Hist. Archit Proc. 2007, Ser PRE nr 422, 316 s. Rozprawa doktorska (06.06. 2007) Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Wrocław. Promotor: prof. dr hab. Stanisław Medeksza. Lokalizacja elektroniczna: http://www. Dbc.wroc.pl/publication/1563.
• Wrocławska Szkoła Konserwacji i badań Zabytków Architektury Basenu Morza Śródziemnego.
Rafał Czerner, Teresa Kaczor. Raporty Inst. Hist. Archit. Proc. 2008, Ser. SPR nr 811, s. 27.
• Skanowanie 3D fragmentów świątyni Hatszepsut w Deir El-Bahari w Egipcie.
Kościuk Jacek,
• Kaczor Teresa, Ćmielewski Bartłomiej, Waligórski Tomasz, Srokowski Paweł. Raporty Inst. Hist. Archit. PWroc. 2009,Ser. SPR ; nr 12.
• Projekt konserwatorsko-budowlany zabezpieczenia i konserwacji murów ruin zamku konwentualnego w Radzyniu Chełmińskim.
Gazda Rajmund W., Medeksza Stanisław, Kaczor Teresa, Brzozowska Aleksandra, Michiewicz Mieczysław. Raport serii SPR, 2010.