dr inż. arch. Aleksandra Brzozowska-Jawornicka

aleksandra.brzozowska@pwr.edu.pl

 

Wykształcenie:

• Studia doktoranckie na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.
• Stypendium naukowo-badawcze w Kairze przyznane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, październik 2008 – czerwiec 2009.
• Magister inżynier architekt – temat pracy dyplomowej pod kierunkiem profesora Stanisława Medekszy: Dom Polskiej Misji Archeologicznej w Nea Pafos na Cyprze, Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, specjalność Ochrona Zabytków.

Przebieg pracy zawodowej:

• 2007-2011 – zajęcia dydaktyczne na Wydziale Architektury PWr.
• 2009-2011 – prowadzenie praktyk studenckich podczas misji archeologicznych i konserwatorskich.
• 2006- 2011 – Stała współpraca z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, udział w ekspedycjach:
• Październik – grudzień 2006, Maj – czerwiec 2007 – Polsko-Egipska Misja Rekonstrukcyjna i Archeologiczna na Kom el-Dikka w Aleksandrii w Egipcie.
• Kwiecień 2007, kwiecień – maj 2009 – Polsko-Egipska Misja Konserwatorska w Marina el-Alamein w Egipcie.
• Styczeń – luty 2006, Luty – kwiecień 2007, luty – marzec 2008, luty – marzec 2009, luty – marzec 2010 – Polsko-Egipska Misja Konserwatorska i Archeologiczna na świątyni Hatszepsut w Deir el–Bahari w Egipcie.
• Wrzesień 2005, wrzesień 2006, wrzesień – październik 2007, wrzesień 2008, wrzesień 2009 – Polska Misja Archeologiczna w Nea Pafos na Cyprze.
• Listopad – grudzień 2010 – projekt konserwatorski holu Politechniki Warszawskiej we współpracy z Revita Art.
• Czerwiec – październik 2010 – projekt konserwatorski zamku krzyżackiego w Radzyniu Chełmińskim.

Konferencje:

• Wrocławska Szkoła Badań i Konserwacji Zabytków Architektury Antycznej w Basenie Morza Śródziemnego, Wrocław, 10-11pażdziernika 2008; referat pt. Badania architektury rezydencji antycznej – Willa Tezeusza i Dom Ajona w Nea Pafos.
• The Red Sea in Pharaonic Times. Recent Discoveries along the Red Sea Coast, Kair – Ajn Sochna, 11-13 stycznia 2009.
• Polacy nad Nilem, Warszawa, 14-16 czerwca 2010.
• Obchody 65-lecia Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, 26 listopada 2010, referat pt. Badania architektury antycznej architektów z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Zainteresowania:

• Archeologia, historia architektury i sztuki,
• Ochrona zabytków i konserwacja architektury,
• Literatura i film,
• Podróże, języki obce,
• Malarstwo, rysunek i fotografia.

Niepublikowane opracowania, prace badawcze:

• Kościół św. Łazarza we Wrocławiu, styczeń 2002.
• Kolegiata w Głogowie, styczeń 2004.
• Raport z prac nad projektem konserwatorskim zamku krzyżackiego w Radzyniu Chełmińskim, styczeń 2011.
• Raport z badań nad detalem architektonicznym z Nea Pafos, październik 2010.

Publikacje:

• Port w Mersa Gawasis (The harbour of Mersa Gawasis) [w:] Jacek Kościuk (red.) Non Solum Villae, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2010, 87-98.

Prowadzone zajęcia:

Historia architektury starożytnej, I rok Architektury i Urbanistyki

Celem zajęć, przeprowadzonych w formie wykładu, jest przybliżenie słuchaczom tematyki związanej z historią architektury starożytnej basenu Morza Śródziemnego, a w szczególności okresu prehistorii, kultur Mezopotamii, starożytnego Egiptu, cywilizacji Egei, Grecji i Rzymu.

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, zdanie na ocenę pozytywną kolokwium oraz krótki referat na temat wybranego przez siebie obiektu z omawianej epoki.

Inwentaryzacja konserwatorska, I rok Ochrony Zabytków, semestr letni (I)

Zadaniem uczestników kursu jest wybranie dowolnego obiektu zabytkowego w złym stanie technicznym i sporządzenie szczegółowej jego inwentaryzacji, zarówno pod kątem budowlanym, jak i konserwatorskim. Stan zachowania obiektów oraz zaobserwowane problemy konserwatorskie będą omawiane podczas indywidualnych korekt na zajęciach.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest komplet rysunków (m.in. rzuty, przekroje, elewacje, mapy zniszczeń, detale budowlane, rozwarstwienie historyczne) oraz opis obiektu i jego stanu zachowania.

Projekt architektoniczno-technologiczny, II rok Ochrony Zabytków, semestr zimowy (II)

Zadaniem uczestników kursu jest wykonanie projektu architektoniczno-konserwatorskiego wybranego obiektu na podstawie inwentaryzacji sporządzonej na zajęciach „Inwentaryzacja konserwatorska” (I rok Ochrony Zabytków, semestr letni).

Na zajęciach zaproponowane działania projektowe będą omawiane podczas indywidualnych korekt.

W zakres projektu wchodzą szczegółowe rysunki, historia i opis stanu istniejącego obiektu oraz program prac konserwatorskich.

Technologia konserwacji III – w opracowaniu