dr inż. arch. Marta Rusnak

marta.rusnak@pwr.edu.pl

2013 – zatrudnienie na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej w Instytucie Historii Sztuki i Techniki.

06.2013 – uzyskanie tytułu doktora nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka

Od 2009 do 2013 – Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury i Urbanistyki, studia doktoranckie

2004 – 2009  -  Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury i Urbanistyka, kierunek: Architektura i Urbanistyka, specjalizacja: Ochrona Zabytków

2000 – 2004 -  III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu, klasa o profilu architektonicznym

PUBLIKACJE:

-Marta Rusnak, Połączenie wartości muzeum i obiektu dziedzictwa technicznego.

Potencjał i historia zjawiska, [w:] Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce, Bydgoszcz, 2013  s.315-322

- Marta Rusnak, Polskie  prawo o obiektach dziedzictwa technicznego adaptowanych dla potrzeb muzealnych i wystawienniczych, Historia w muzeum / [red. nauk. Michał F. Woźniak, Tomasz F. de Rosset, Wojciech Ślusarczyk]. Bydgoszcz : Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego ; Warszawa : Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2013. s. 120-133.

- Bogusław Wowrzeczka, Marta Rusnak, Rewitalizacja architektury poprzemysłowej na funkcje kultury we Wrocławiu – przykłady projektów studenckich. W: Nowoczesność w architekturze : transformacja, technologia, tożsamość : monografia wieloautorska. T. 4 / pod red. Tomasza Wagnera. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej : Urząd Miasta Gliwice, 2012. s. 57-72.

- Marta Rusnak, Przystosowanie obiektów poprzemysłowych na funkcje muzealne z perspektywy osoby niepełnosprawnej, [w:] Ergonomia w architekturze i urbanistyce : kierunki badań w 2013 roku / red. nauk. Jerzy Charytonowicz. Wrocław : Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg, 2013. s. 109-115.

-Marta Rusnak, Śląskie muzea browarnictwa : różne modele rewitalizacji [w:] Nie tylko trony : księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Ernestowi Niemczykowi / [zespół red. Janusz L. Dobesz, Agnieszka Gryglewska, Marta M. Rudnicka-Bogusz]. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. s. 353-367

- Marta Rusnak, Muzeum, nowe życie w starej fabryce- ekspozycje w adoptowanych obiektach [w:] Wielka transformacja przestrzeni. Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2012. s. 11-19.

- Marta Rusnak, Problemy i perspektywy eksponowania techno faktów oraz śladów wyposażenia technicznego w obiektach adaptowanych dla potrzeb muzealnych i ekspozycyjnych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010, s.24

w przygotowaniu / druku

- Marta Rusnak, Nowe muzeum czy ekspozycja w zabytku. Możliwości zachowania przekazu historycznego,

- Marta Rusnak, Adaptacja obiektów poreligijnych na cele muzealne i ekspozycyjne w Polsce. Historia i skala zjawiska

NAGRODY, WYRÓŻNIENIA:

-Stypendium Zarządu Województwa Dolnośląskiego w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami i upowszechniania kultury w 2011 r. na realizacje projektu „Sztuka nowe życie w starej fabryce. Adaptacja obiektów poprzemysłowych na funkcje muzealne i ekspozycyjne w Polsce.”

-Stypendia Młoda Kadra (2012, 2011)

-„Najlepszy Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2008/2009”, Nagroda Dziekana Wydziału Architektury prof. dr hab. inż. arch Stanisława Medekszy oraz Prorektora do Spraw Nauczania prof. dr hab. inż. Andrzeja Kasprzaka

-List gratulacyjny Prorektora dr hab. inż. Jerzego Świątka, prof. PWr

za najlepszy wynik Rekrutacyjny na Wydział Architektury w roku 2004

KONFERENCJE, WARSZTATY, PROJEKTY BADAWCZE:

- III / IV Międzynarodowa Konferencja Architektura bez Granic. Przyszłość architektury. Architektura przyszłości. 4-6 grudnia 2014 Szklarska Poręba,

- „Pro revita 2014”, Łódź 16-17 październik 2014

- „Świątynia wieczne sacrum” Gdańsk 11-12 wrzesień 2014

- „Integracja Sztuki i Techniki w Architekturze i Urbanistyce”, Bydgoszcz 14-15 maj 2013

- Jubileuszowa XXXX Ogólnopolska Konferencja Ergonomiczna OKE’2012

łącznie  z  10th Internationam Ergonomiks Conference “Man – Science – Environment” MSE ‘2012, Wrocław – Karpacz , 24. 09 – 27. 09. 2012

-Międzynarodowy warsztat „Światło w muzeum – konieczność czy zagrożenie”

Zamek Królewski na Wawelu, Centrum Konferencyjne, 18  kwietnia  2012

-Karta Krakowska 2000 – dziesięć lat później. Międzynarodowa konferencja konserwatorska. 17-19 listopada 2011

-Rozwój potencjału Dydaktyczno-naukowego Młodej Kadry Akademickiej politechniki Wrocławskiej – druga sesja sprawozdawcza, Wrocław 02.12. 2011

-„Historia w muzeum. Formy i środki prezentacji”, Bydgoszcz 15-17. 10. 2011 r.,

-„Paradygmat innowacji a dziedzictwo kulturowe na obszarach przemysłowych Niemiec i Polski, 19. Konferencja Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów, Katowice 26-28.10. 2011, referat: Śląskie browary adoptowane na cele muzealne i ekspozycyjne.

-Współczesne obiekty handlowe małych miast Dolnego Śląska – uczestnik projektu badawczego 2011 Politechnika Wrocławska

-„Muzeum, a zabytek. Konflikt czy harmonia?” Kraków 31 marca 2011 – 2 kwietnia 2011

-„Architektura bez granic. Architektura w kulturze, kultura w architekturze”, Wrocław 25.11.2010

DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE:

- Historia Architektury XIX w. – seminarium

- Estetyka – seminarium

- Projektowanie wnętrz – projekt

- Projektowanie domów jednorodzinnych – projekt

- Historia architektury nowożytnej (barok)– seminarium

INNE  ZAINTRESOWANIA

strzelanie z łuku, jazda na nartach, jazda na rolkach, malarstwo, żeglarstwo, literatura anglojęzyczna, muzyka rockowa