dr inż. arch. Jadwiga Urbanik

jadwiga.urbanik@pwr.edu.pl

 

Pod niniejszym linkiem odnajdziecie Państwo materiały pomocnicze do seminariów z HBM2

Oddaję w Państwa ręce kolejne pomoce dydaktyczne: zestaw 2 oraz zestaw 3.

Do dyspozycji Państwa pozostaje również sylabus do wykładów.

 

• dr inż. arch., studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, adiunkt w Instytucie Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej.
• Prace naukowe z zakresu historii architektury i urbanistyki XX wieku we Wrocławiu i w Europie (architektura mieszkaniowa, technologie budowlane, kolorystyka)

Osiągnięcia zawodowe (ostatnich 5 lat):

• W 2000 roku laureatka nagroda zbiorowa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za publikację pt.: Architektura Wrocławia. Zbiór monografii – Dom, Urbanistyka, Świątynia, Gmach. Wrocław 1995, 1995, 1997, 1998.
• W 2004 laureatka nagrody Ministra Infrastruktury za publikację pt.: Wrocławska Wystawa Werkbundu WUWA 1929. Wrocław 2002.

Publikacje:

• URBANIK Jadwiga, WUWA 1929-2009. Wrocław 2009.
• URBANIK Jadwiga, „Dzieło całościowe” w rewaloryzacji architektury modernistycznej. Wydawnictwo pokonferencyjne „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura lat międzywojennych i jej ochrona”. Gdynia 2009, s.207-215.
• URBANIK Jadwiga, GRYGLEWSKA Agnieszka, Wnętrza – rekonstrukcja czy projekt? Problemy związane z rewaloryzacją zabytków architektury XX wieku. „Archiwolta” 2008, nr 1., s.64-70.
• URBANIK Jadwiga, Rewaloryzacja wrocławskiego budynku hotelowego Hansa Scharouna z 1929 roku – osiedle wystawy WUWA. W: Wydawnictwo pokonferencyjne Uniwersytetu Zielonogórskiego – “Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych”. Red. T.Biliński, t.2, Zielona Góra 2006, s.465-474.
• URBANIK Jadwiga, Szymon Syrkus – CIAM Representative of Poland and Pioneer in Integrating Building Science in Modern Movement Architecture. W: Proceedings of the 9th International DOCOMOMO Technology Seminar, No. 9, Zittau 2006, s.53-60.
• URBANIK Jadwiga, GRYGLEWSKA Agnieszka, Awangardowe nurty formalne i kolorystyczne w architekturze okresu międzywojennego w Niemczech. Ich obecność w architekturze Wrocławia. W: Nie tylko zamki. Red. Ewa Różycka-Rozpędowska, Małgorzata Chorowska, Wrocław 2005, s.311-328.
• URBANIK Jadwiga,Wroclavska Vystava “Bydleni a pracovna”. W: Wydawnictwo pokonferencyjne – “Složitosti a rozpory – moderní architektury a její pámatkove ochrany”, Ostrava 2005, s.69-83.
• URBANIK Jadwiga, GRYGLEWSKA Agnieszka, Colour – an unknown feature of Wrocław Neues Bauen architecture in comparison with other realizations in Germany. W: Conference Proceedings of the VII DOCOMOMO Conference, Paris 2002, Paryż 2005, s.307-311.

Udział w konferencjach:

• 2003, 2004, 2005, 2006 – Festiwalu Nauki we Wrocławiu.
• Gdynia 2009 – 24-26 września, międzynarodowa konferencja naukowa „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura 1. połowy XX wieku i jej ochrona”; (referat – „Leberecht Migge – krajobraz nowoczesnych osiedli okresu międzywojennego w Niemczech”).
• Lublin 2008 – 7-8 listopada, III międzynarodowa konferencja „Architektura bez granic – granice modernizmu”; (referat – Granice modernizmu – niechciane dziedzictwo – problemy dotyczące rewaloryzacji architektury powstałej po II wojnie światowej w Polsce).
• Mediolan 2008 – styczeń, międzynarodowe seminarium „L’architettura dello svago e del tempo libero in Polonia e nella Republica Ceca nel corso degli anni 1950-1980. Storia e problemi di coservazione.”; (referat – L’architettura del dopoguerra a Wrocław, problemi di conservazione e il valore di testimonianza storica).
• Mediolan 2008 – styczeń, międzynarodowe seminarium „L’architettura dello svago e del tempo libero in Polonia e nella Republica Ceca nel corso degli anni 1950-1980. Storia e problemi di coservazione.”; (referat – L’architettura del dopoguerra a Wrocław, problemi di conservazione e il valore di testimonianza storica).
• Gdynia 2007 – 27-29 września, międzynarodowa konferencja naukowa „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura lat międzywojennych i jej ochrona”; (referat – „Dzieło całościowe” w rewaloryzacji architektury modernistycznej).
• Katowice – Wrocław 2007 – 12-13 czerwca, seminarium dotyczące rewaloryzacji architektury i urbanistyki dwudziestolecia międzywojennego; (referat – Rewaloryzacja budynku Hansa Scharouna we Wrocławiu – sukcesy i porażki).
• Wrocław 2006 – Koldewey-Gesellschaft 44. Tagung für Ausgrabungswissenschaft und Bauforschung; (referat – The Modern Movement in Wrocław in the interwar period. The Werkbund Exhibition 1929).
• Zielona Góra 2006 – 16-17 marca, konferencja Uniwersytetu Zielonogórskiego – “Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych”; (referat – Rewaloryzacja wrocławskiego budynku hotelowego Hansa Scharouna z 1929 roku – osiedle wystawy WUWA).
• Gliwice 2006 – maj, III międzynarodowe seminarium Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk – “Paradygmat luksusu w architekturze modernizmu XX wieku”; (referat – “Owoce z zakazanego drzewa” – luksusowe domy jednorodzinne. Funkcjonalizm form organicznych).
• Poznań 2005 – 24-25 listopada, konferencja naukowa “Poznań w latach 1900-1990, urbanistyka – architektura – przestrzenie chronione. Poznań a inne miasta Polski”; (referat – Wrocław – nowe trendy w architekturze i urbanistyce dwudziestolecia międzywojennego).
• Ostrava 2005 – 7-8 września, międzynarodowe seminarium – “Složitosti a rozpory – moderní architektury a její pámatkove ochrany”; (referat – Wroclavska Vystava “Bydleni a pracovna”)Löbau 2005 – 24-25 czerwca, 9. międzynarodowe seminarium Międzynarodowej Sekcji do sprawj Technologii (ISC/T – International Specialist Commitee on Technology) DOCOMOMO – “Climate and Building Physics in the Modern Movement”; (referat – Szymon Syrkus – CIAM Representative of Poland and Pioneer in Integrating Building Science in Modern Movement Architecture).

Organizacja wystaw:

• Wrocław – 2009, „WUWA 1929 – 2009, Wrocławska Wystawa Werkbundu”, Muzeum Architektury
• Ostrawa – 2005, “Wroclavska Vystava “Bydleni a pracovna”

Projekty:

• Projekty prac restauratorskich i nadzór konserwatorski w budynku hotelowym proj. Hansa Scharouna (1929) przy ul. Kopernika 9 – zabytkowe osiedle wystawy WUWA.

Przynależność do organizacji:

• Przynależność do Międzynarodowej Organizacji DOCOMOMO (International Commission for Documentation and Conservation of Buildings, Sietes and Neighbourhoods of Modern Movement) – przewodniczenie Polskiej Sekcji DOCOMOMO,
• Członkostwo w Komisji do Spraw Technologii DOCOMOMO (Specialist Committee on Technology),
• Członkostwo w komisji KOBiDZ (Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków) do spraw architektury modernistycznej w Polsce
• Członkostwo w Sekcji Historii Architektury i Ochrony Zabytków Komisji Architektury i Urbanistyki Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Oferta naukowo – badawcza:

Badania historyczno-konserwatorsk ie dotyczące architektury i urbanistyki XX wieku.

Zajęcia dydaktyczne na Wydziale Architektury: historia budowy miast, historia urbanistyki współczesnej, forma i rewaloryzacja architektury pierwszej połowy XX wieku.