Zespół zaawansowanych metod inwentaryzacji i modelowania

Kierownik Zespołu:
dr. hab. inż. arch. Jacek Kościuk, profesor nadzwyczajny
Członek zespołu:
mgr inż. Bartosz Ćmielewski