Zespół historii urbanistyki i konserwacji zespołów osadniczych

Kierownik Zespołu:
dr inż. arch. Jadwiga Urbanik
Członkowie zespołu:
dr hab. inż. arch. Agnieszka Tomaszewicz, prof. uczelni